Insikt #5: Näringslivet ger kontext till skolans vetenskapliga metoder

När deltagare tidigare har fått genomföra sin egen individuella anmälan har de som lekt med tanken om ingenjörsstudier, eller till och med haft ett uttryckligt intresse, varit tacksamma att nå. Däremot har det varit svårare att nå de som ännu inte känt till sitt teknikintresse. Det var i år möjligt att komma runt detta genom direktkontakt med skolorna och gruppanmälningar via lärare och studievägledare.

Insikt #4: De som ännu inte är bekanta med sitt teknikintresse nås endast genom gruppanmälningar via skolan

När deltagare tidigare har fått genomföra sin egen individuella anmälan har de som lekt med tanken om ingenjörsstudier, eller till och med haft ett uttryckligt intresse, varit tacksamma att nå. Däremot har det varit svårare att nå de som ännu inte känt till sitt teknikintresse. Det var i år möjligt att komma runt detta genom direktkontakt med skolorna och gruppanmälningar via lärare och studievägledare.

Insikt #3: Digitaliseringen i pandemins fotspår gör IGEday möjlig i glesbygden

Flera års empirisk erfarenhet av att driva IGEday har framhävt att det är det fysiska mötet som inspirerar. Samtidigt kan mindre orter endast nås genom ett digitalt grepp, orter där inspirationen sannolikt behövs desto mer. Dessutom ger ett digitalt IGEday betydligt fler företag att välja mellan jämfört med det traditionella fysiska konceptet.