För att belysa de drivkrafter som påverkar deltagarna i IGEday och deras möjlighet att utforska sitt teknikintresse, har vi skapat en utvärderingsrapport.

Sammanfattning: Totalt samlades 544 svar in från deltagarna (motsvarande 42% av totala antalet), samt 43 svar från företagen (motsvarande 81% av totala antalet). I rapporten drar vi bland annat slutsatsen att det finns ett värde i att kontextualisera teorin som lärs ut i skolan, inte minst för tjejer och icke-binära. 65% av de deltagande blev mer intresserade av ingenjörsyrket efter IGEday.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *