Alla vi som arbetar på Womengineer är eniga om en sak. Världen kommer bli en bättre plats med fler kvinnliga ingenjörer. Av den anledningen vill vi att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

Womengineer drivs som en verksamhetsstiftelse och består av en styrelse, en arbetsgrupp med volontärer samt ett Advisory Board. Du är alltid välkommen att kontakta oss här.

VD och Styrelse

Så länge som statistiken visar på en ojämn fördelning mellan kvinnor och män inom teknikyrken tror vi det finns anledning för Womengineer att fortsätta. Till 2030 hoppas jag att vi har fått en jämn könsfördelning på utexaminerade ingenjörer. Jag gör detta eftersom jag vet att en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.

Marie Ideström

I dagens samhälle finns ett stort problem. Unga tjejer väljer inte tekniska utbildningar. Okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer i samhället samt en tro om att det ska vara för svårt har, under allt för många år, skapat ett kraftigt underskott av kvinnliga ingenjörer. Det vill vi på Stiftelsen Womengineer ändra på.

Emelie Emanuelsson

Jag engagerade mig tidigt i Womengineers arbete att främja teknikintresset bland tjejer och icke-binära. Två stora frågor jag brinner för och arbetar för tillsammans med Womengineer är “hur kan vi attrahera nästa generationens ingenjörer mha. generation Z och influencervärlden?” samt “hur kan vi öka flickors teknikintresse och få de att vara kvar i ingenjörsbranchen, även i vuxen ålder?” .

Aroshine Munasinghe

Jag är redo att gå all in för att driva engagemang med Generation Z samt fortsätta att ge kvinnor och flickor möjlighet att forma framtiden med en ingenjörs verktygslåda.Jag tror på:
if (added diverse perspectives and more engineers),
then (accelerated solution-power),
else(bleeding planet),
endif

Ellen Broström

Våra influencers

Nicole

Student på Chalmers, skriver bloggen ”The Diversity Blog”

I mina texter reder jag ut begrepp, orsaker och lösningar för hur vi skapar en mer jämställd ingenjörsbransch. Dessutom berättar jag mer om hur det är att vara student på Industriell ekonomi på Chalmers.

Nicole Stengård Tamm
Amanda

Student på Lunds tekniska högskola, skriver bloggen ”Livet som ingenjörsstudent”

I mina texter kommer läsarna att få följa med på min resa till att klura ut just vad en ingenjör, och framförallt en ingenjörsstudent, egentligen gör. De får hänga med i min vardag med plugg, vänner och studentliv!

Amanda Axelsson

Jag är Roos, student Teknisk Fysik på Lunds Tekniska Högskola. I mina texter får man följa min resa till min examen. Vägen kommer gå förbi olika kurser, engagemang och till och med ett annat land!

Roos Bottema

Det är svårt att leva ut ordentligt i sina intressen om en måste slåss för varje kubikcentimeter av ”tagen” plats. Jag vill skapa en trygg bubbla där det finns oändligt med svängrum att hitta det roliga i fysik och teknik på egna villkor, så att de som måste slåss har något att slåss för.

Vilma Blidner

Jag heter Ellen och studerar till civilingenjör inom Kemiteknik på Chalmers. Jag brinner för frågor kring ”De globala målen och Agenda 2030”. I min blogg kan Du läsa om den tekniska utvecklingens bidrag i arbetet mot ett hållbart samhälle. Jag är övertygad om att vi måste agera på olika plan för att implementera alla SDGer. 

Ellen Tingström

Övriga medarbetare

Jag tror att diversitet i teknikbranschen leder till snabbare utveckling och en bättre, mer jämställd och hållbar värld.
Därför drivs mitt engagemang i Womengineer av att skapa forum där unga tjejer stärker sitt teknikintresse och självförtroende, jag vet hur viktigt det är från egen erfarenhet.
Det är häftigt att se hur vi faktiskt kan göra skillnad tillsammans!

Malin Lindersson

Jag har valt att engagerar mig i Womengineer för att förbättra kunskapen om ingenjörsrelateradeyrken och för att hjälpa unga tjejer att få rätt bild av vad STEM-området är. Bara med rätt förutsättningar kan framtida generationer göra aktiva och välinformerade val baserade på fakta och erfarenhet. Jag önskar själv att Womengineer hade funnits när jag var i gymnasieålder.

Youn Hee Pernling Frödin

Utmaningarna för en hållbar utveckling som framtidens ingenjörer står inför kräver kreativa lösningar, lösningar som jag tror endast kan utvecklas genom en diversifierad och jämställd ingenjörs bransch. Genom Womengineer vill jag vara med och skapa mötesplatser där kvinnliga förebilder får inspirera framtidens superhjältar = tjejer och ickebinära, så att vi inte fortsätter att förlora deras intresse och kunskaper i branschen.

Hanna Andersson

När jag insåg att tekniska innovationer spelar en nyckelroll i utvecklingen av en inkluderande och hållbar värld, förstod jag samtidigt värdet i min ingenjörsutbildning. Som ung tjej kan det vara svårt att förstå innebörden av en teknisk utbildning och kopplingen till ett jobb som förbättrar människors liv. Med Womengineer jobbar jag mot drömmen att varje tjej ska förstå betydelsen av sin potential i en teknisk samtid.

Sofia Johnsson

Jag är säker på att en jämställd teknikbransch är den viktigaste förutsättningen för en hållbar utveckling. Därför är jag glad över att vara en del av Womengineer, som uppmanar fler tjejer och icke-binära att upptäcka ingenjörsyrket och alla de fantastiska saker man kan göra som just ingenjör. Till exempel lösa klimatkrisen!

Amanda Friberg

Jag valde att engagera mig i Womengineer för att jag vill inspirera tjejer att välja ingenjörsyrket. Detta tycker jag är viktigt då fler jämställda skolmiljöer och arbetsplatser kommer att leda till en mer hållbar värld där alla har samma möjligheter att påverka stora organisationers framsteg och vara en del av utvecklingen av samhällsförändrande teknik.

Elsa Sundling

Vårt Advisory Board

Jag är doktorand vid Linköpings Universitet inom teknikens didaktik. Mitt forskningsområde handlar om flickors teknikintressen och hur det teknikintresset kan behållas upp till vuxen ålder. Jag undersöker också hur samhällets strukturer och kulturer påverkar deras teknikintresse. Att få andra att se flickor och kvinnor som tekniska, stärka flickors tekniska självförtroende, deltagande i och utveckling av framtidens samhälle är frågor jag brinner för. Jag tackade ja till att vara en del av Womengineers Advisory Board för att jag ser det som en möjlighet till att bidra till handling och förändring.

Ulrika Sultan
Jonas

Lärare i Matematik, Teknik och NO

Hur kan vi säkerställa att tjejerna bibehåller intresset för teknik och ingenjörsyrket efter IGEday? Hur kan vi på bästa sätt skapa en kultur som gör att dessa tjejer vill fortsätta hålla kontakten med varandra… och oss? Svaren på dessa frågor är centrala för att kunna maximera effekten av den framgångsrika IGEday.

Jonas Gunnarsson

Jag hoppas att med mina långa erfarenhet från både strategisk kommunikation, digital marknadsföring, techbranschen och från politiken kommer att bidra med råd som både utmanar och utvecklar Womengineers 
redan framgångsrika organisation – så att Womengineer når sin vision snabbare.

Agnes Palinski

After years leading teams through adversity, I have come to witness the power diversity. A diverse team is more adaptable and far stronger. With a foundation of trust, transparency, and respect, diverse teams appreciate one another and build momentum. Coming from a culturally diverse background, and growing up in NYC, I have a deep-rooted appreciation for cultural and ethnic diversity. A diverse world is a better world, and for this reason I am honored to contribute to Womengineer’s mission.

Shane Correa