Girls in STEM
Girls in STEM

Girls in STEM fungerar som en plattform för ungdomar, en plats där det oavsett bakgrund ska finnas möjlighet till att utveckla sitt eller skapa ett intresse.

Pink Programming
Pink Programming

Pink Programming är en ideell förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera.
Vi arbetar för en programmeringsvärld där kvinnor är lika självklara som män.

ImagiLabs
ImagiLabs

Med deras imagiCharm, en accessoar speciellt gjord för tjejer som vill lära sig att koda, vill ImagiLabs inspirera fler tjejer att koda.

Data Tjej
Data Tjej

Målet med DataTjej är att ska ett nätverk mellan individer i alla åldrar som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära och pluggar, jobbar eller är intresserade av IT eller data.

Pepp!
Pepp!

Pepp är ett mentorsskapsprogram där du som tjej får en mentor från universitetet som hjälper dig upptäcka de oändliga möjligheterna teknikbranschen har att erbjuda. 

UF
Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet Stockholm ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

“Ingenjörer utan gränser, EWB-SWE, arbetar för att stödja och inspirera ungdomar och tidiga karriärproffs att engagera sig i teknik och överväga en ingenjörskarriär genom våra program Inspire Youth. ‘Jag är övertygad om att ett ökat eget kapital kommer att förbättra ingenjörskonsten. Tekniska lösningar ska utformas för alla. Därför kan och bör de inte utvecklas av en homogen grupp. Att samarbeta med Womengineer är ett utmärkt tillfälle för oss på EWB-SWE att fortsätta vårt arbete med att göra verkstadssektorn mer inkluderande och mångsidig’, säger Caroline Edelstam, generalsekreterare för EWB-SWE.” Läs mer

“CoGig arbetar sedan 2013 med visionen att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Som People Partner inom employer branding och rekrytering arbetar CoGig med tre årliga utvecklingsprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter, nätverksbaserad rekrytering och utveckling inom employer branding via event och workshops. Vi är stolta över att samarbeta med flera av de mest inflytelserika företagen i Sverige för att omvandla vår vision till verklighet.” Läs mer

“I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.” Läs mer

tekniksprånget

”Tekniksprånget vill inspirera fler unga till att läsa en högre teknisk utbildning. Genom fyra månaders betald praktik kan ungdomar mellan 18-20 år i hela Sverige testa ingenjörsyrket för att se vad det innebär. Tekniksprånget arbetar för att fler tjejer ska välja ingenjörsstudier och är väldigt stolta över att hälften av praktikanterna i programmet är unga kvinnor. Vi samarbetar med Womengineer eftersom Tekniksprånget är ett naturligt nästa steg för någon som deltagit i IGEday och vill fortsätta lära sig mer om ingenjörsyrket.” Läs mer

”Sveriges Ingenjörer är drivande i frågor som rör ingenjörskompetens av idag och i morgon. Att väcka nyfikenhet och skapa intresse för ingenjörsutbildningen är avgörande för att Sverige ska ha kompetenta och duktiga ingenjörer nu och i framtiden. Att såväl ingenjörsutbildningarna som ingenjörsyrket har mångfald som ledstjärna är en drivkraft för Sveriges Ingenjörer – därför är det självklart för Sveriges Ingenjörer att stöjda Womengineer.” Läs mer

“Traditionellt är det mest män som jobbar med teknik. För att på lång sikt vara ett stöd i att bredda näringslivets rekryteringsbas strävar KomTek därför efter att ha hälften flickor och hälften pojkar i våra kurser. KomTeks strävan är att få både flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer. KomTek gör redan nu särskilda satsningar för tjejer för att de ska upptäcka teknikens härliga värld och att det ska utgöra en valmöjlighet inför framtida studier och yrkesliv. KomTek vill vara en naturlig samarbetspartner och en lustfylld inspirationskälla för tjejer i ålder 7-19 år. Föreningen Komtek Sverige organiserar det nationella nätverket, driver utvecklingen av konceptet samt följer upp efterlevnaden av de nationella verksamhetskraven.” Läs mer

“Zooma är en digital byrå. Vi tycker att Womengineer gör ett fantastiskt arbete för att få fler tjejer intresserade av ingenjörsyrket. Vi stöttar deras arbete mot målet att det år 2030 ska utexamineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer i Sverige. Den här målsättningen utgår från vår gemensamma uppfattning om att en jämställd ingenjörskår gynnar svensk tillväxt och välfärd.” Läs mer

”Advokatfirman Norma Law (NORMA Advokater) arbetar aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i alla yrkespositioner och vi tror att ett steg på vägen för att möjliggöra att fler kvinnor väljer att bli delägare hos oss är att fler kvinnor når höga positioner inom näringslivet. På Norma (NORMA) är vi stolta över att kunna bidra till Womengineers verksamhet.” Läs mer

“Diverse Executive Boards, deb., erbjuder ett modernt, kvalitativt och givande program med fokus på att öka deltagarnas kompetens inom styrelsearbete, tech och mångfald. 

Liksom Womengineer jobbar Deb. starkt för att öka mångfalden där det verkligen gör skillnad. Vi är otroligt stolta över att vara samarbetspartner till er och att få lyfta förebilder på beslutsfattande positioner som kommande generationer kan inspireras av.” Läs mer

“Alla barn ska ha rätt att välja sin egen framtid och kunna följa sina drömmar. Womengineer gör ett fantastiskt arbete med att inspirera och öka mångfald och jämställdhet i ingenjörsyrket, något vi på Teach for Sweden tycker är viktigt. Vi på Teach for Sweden är glada över samarbetet med Womengineer, tillsammans hoppas vi kunna inspirera fler elever att följa sina drömmar.” Läs mer