Girls in STEM
Girls in STEM

Girls in STEM fungerar som en plattform för ungdomar, en plats där det oavsett bakgrund ska finnas möjlighet till att utveckla sitt eller skapa ett intresse.

Pink Programming
Pink Programming

Pink Programming är en ideell förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera.
Vi arbetar för en programmeringsvärld där kvinnor är lika självklara som män.

ImagiLabs
ImagiLabs

Med deras imagiCharm, en accessoar speciellt gjord för tjejer som vill lära sig att koda, vill ImagiLabs inspirera fler tjejer att koda.

SIV
SIV

SIV verkar för att inspirera och synliggöra möjligheter för Uppsalas kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter och har som syfte att ge stöd och energi till varandra. 

Data Tjej
Data Tjej

Målet med DataTjej är att ska ett nätverk mellan individer i alla åldrar som identifierar sig som kvinnor eller icke-binära och pluggar, jobbar eller är intresserade av IT eller data.

Pepp!
Pepp!

Pepp är ett mentorsskapsprogram där du som tjej får en mentor från universitetet som hjälper dig upptäcka de oändliga möjligheterna teknikbranschen har att erbjuda. 

Female Leader Engineer
Female Leader Engineer

Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Vi anser att det är viktigt för såväl företag som den enskilda individen.

“I 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från mer än 1 200 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.”

”Sveriges Ingenjörer är drivande i frågor som rör ingenjörskompetens av idag och i morgon. Att väcka nyfikenhet och skapa intresse för ingenjörsutbildningen är avgörande för att Sverige ska ha kompetenta och duktiga ingenjörer nu och i framtiden. Att såväl ingenjörsutbildningarna som ingenjörsyrket har mångfald som ledstjärna är en drivkraft för Sveriges Ingenjörer – därför är det självklart för Sveriges Ingenjörer att stöjda Womengineer.”

tekniksprånget

”Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa en högre teknisk utbildning och ge dem en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Precis som Womengineer jobbar Tekniksprånget för att ökad jämställdhet och hälften av alla som genomfört praktiken är kvinnor.”

“Alla barn ska ha rätt att välja sin egen framtid och kunna följa sina drömmar. Womengineer gör ett fantastiskt arbete med att inspirera och öka mångfald och jämställdhet i ingenjörsyrket, något vi på Teach for Sweden tycker är viktigt. Vi på Teach for Sweden är glada över samarbetet med Womengineer, tillsammans hoppas vi kunna inspirera fler elever att följa sina drömmar.”

”Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges större advokatbyråer med 14 kontor runt om i landet. Glimstedt arbetar aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i alla yrkespositioner på kontoren och vi tror att ett steg på vägen för att möjliggöra att fler kvinnor väljer att bli delägare hos oss är att fler kvinnor når höga positioner inom näringslivet. På Glimstedt är vi stolta över att kunna bidra till Womengineers verksamhet.”

“Vi på Norrsken Jackets vill ge tillbaka till de fantastiska människor runt omkring oss som inspirerar varje dag. Detta gör vi genom att samla deras historier och dela med oss av dem, så att de sprids. Vi delar Womengineer’s syn på att information och inspiration om vad ett ingenjörsyrke kan ge gör alla starkare. Därför stödjer vi Womengineer’s verksamhet.”