I vårt moderna samhälle finns idag ett stort problem. Unga tjejer väljer inte tekniska utbildningar. Okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer kopplat till teknik samt en uppfattning om att det ska vara för svårt har, under allt för många år, skapat ett kraftigt underskott av kvinnliga ingenjörer. Det vill vi på Stiftelsen Womengineer ändra på.

I det långa loppet är avsaknaden av kvinnliga ingenjörer inte bara ett individproblem utan även ett samhällsproblem. Utöver den generella ingenjörsbristen, står dessutom skolor, organisationer och företag utan kvinnlig kompetens. Färre innovationer skapas när alla tänker lika, ojämställda bolag är mindre lönsamma och lönegapet mellan män och kvinnor upphör aldrig att existera.

Vi skapar mötesplatser

Den primära målgruppen för Womengineer är tjejer och icke-binära 13 till 19 år. Den sekundära målgruppen är de som valt att läsa till ingenjör eller är yrkesverksamma ingenjörer. Genom att få dessa målgrupper att möta varandra skapar vi skillnad. 

De mötesplatser vi ligger bakom är vårt årliga event Introduce a Girl to Engineering Day och Womengineer i helhet, som inkluderar den här hemsidan, sociala medier och ett tryckt magasin. Under 2021 kommer vi dessutom lansera ett helt nytt koncept som vi kallar Womengineer Day.

Genom att skapa dessa mötesplatser ser vi till att öka kunskapen om vad teknik är. Vi visar upp förebilder från verkliga livet. Vi ger den primära målgruppen uppmuntran och ett ökat självförtroende inom teknik, och ser till att tvätta bort de stereotyper och fördomar om ingenjörer som finns.

Dessutom deltar vi aktivt på externa event, t.ex. Camp Vera, KTH Giants och Almedalen.

Våra mål

Alla vi som arbetar på Womengineer är eniga om en sak. Världen kommer bli en bättre plats med fler kvinnliga ingenjörer. Av den anledningen vill vi att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

Vi stödjer FNs globala mål för hållbar utveckling

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030. Vi på Womengineer arbetar framför allt för att världen ska nå målen #4, 5 och 10.

#4 – God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

#5 – Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

#10 – Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.