I Sverige finns idag omkring 300,000 tjejer och icke-binära mellan 13-19 år. Stiftelsen Womengineer drömmer om att varenda en av dem ska ha självförtroendet och kunskapen för att kunna välja sin egen framtid.

Vi ser däremot att väldigt få av dem väljer högre tekniska studier, trots att de i 10-årsåldern uppvisar ungefär lika stort teknikintresse som pojkar.

Vi tror att detta beror på brist på kunskap om vad ingenjörsstudier innebär och att de associationer som finns kopplat till teknikbegreppet är förlegade, och för snäva. Det vill vi ändra på.

Genom eventet Introduce a Girl to Engineering day möjliggör vi så att tusentals tjejer får besöka teknikföretag och utforska sitt teknikintresse. Utöver den här dagen skapar vi även inspirerande innehåll på plattformen Womengineer. Vårt slutgiltiga mål är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

Alla vi som arbetar på Womengineer är eniga om en sak. Världen kommer bli en bättre plats med fler kvinnliga ingenjörer. Av den anledningen vill vi att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

I det långa loppet är avsaknaden av kvinnliga ingenjörer nämligen inte bara ett individproblem utan även ett samhällsproblem. Utöver den generella ingenjörsbristen, står dessutom skolor, organisationer och företag utan kvinnlig kompetens. Färre innovationer skapas när alla tänker lika, ojämställda bolag är mindre lönsamma och lönegapet mellan män och kvinnor upphör aldrig att existera.

Den primära målgruppen för Womengineer är tjejer och icke-binära 13 till 19 år. Den sekundära målgruppen är de som valt att läsa till ingenjör eller är yrkesverksamma ingenjörer. Genom att få dessa målgrupper att möta varandra skapar vi skillnad. 

De mötesplatser vi ligger bakom är vårt årliga event Introduce a Girl to Engineering Day och Womengineer i helhet, som inkluderar den här hemsidan, sociala medier och ett tryckt magasin. År 2021 lanserade vi dessutom ett helt nytt koncept som vi kallar Womengineer Day.

Vi stödjer FN’s Hållbarhetsmål

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030. Vi på Womengineer arbetar framför allt för att världen ska nå målen #4, 5 och 10.

#4 – God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

#5 – Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

#10 – Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Vanliga frågor och svar om vår organisation