När deltagare tidigare har fått genomföra sin egen individuella anmälan har de som lekt med tanken om ingenjörsstudier, eller till och med haft ett uttryckligt intresse, varit tacksamma att nå. Däremot har det varit svårare att nå de som ännu inte känt till sitt teknikintresse. Det var i år möjligt att komma runt detta genom direktkontakt med skolorna och gruppanmälningar via lärare och studievägledare.

Det är tydligt att IGEday gör som allra störst nytta när någon deltar som annars aldrig hade övervägt teknik som en potentiell utbildningsinriktning. Något som med fördel även kan utforskas vidare är hur skolor skulle kunna bygga vidare på IGEday. I år har en del skolor anmält hela årskurser. Till exempel lät Järvaskolan i Stockholm alla tjejer och icke-binära i åttonde årskursen delta, för att sedan låta dem berätta om sina upplevelser för sina klasskamrater.

“Våra elever har mycket goda betyg, särskilt tjejerna, och då är det olyckligt att se när de väljer bort en del utbildningar där de skulle kunna ha stor nytta av sitt kunnande. Därför anmälde vi alla tjejer och icke-binära i både årskurs 8 och 9 till IGEday.”

Maria Calmtun, Studie- och Yrkesvägledare på Paradisskolan i Trollhättan

En annan aspekt med gruppanmälningar är förstås de deltagare som från början har ett direkt ointresse för teknik och som aldrig skulle ha anmält sig på egen hand. “Jag är helt enkelt inte så intresserad”, skrev en deltagare. Vare sig det ointresset är permanent eller kan påverkas förblir förstås osagt, men att gruppanmälningar öppnar upp till att nå en större del av målgruppen är uppenbart. Oavsett intresse ges alla möjligheten att åtminstone bilda sig en medveten uppfattning om teknikområdet, vare sig det handlar om att aktivt närma sig det eller att aktivt inte göra det. Då uppfyller IGEday sitt syfte; att alla ska kunna göra ett informerat val kring sin egen framtid, och undvika att fatta beslut baserade på förlegade normer kopplat till teknik. 

“Alla kanske inte vill bli ingenjörer, men vi lyckades i alla fall ge dem en bild av jobbet så att de kan göra ett medvetet val.”

Annette Olsson, medverkande på IGEday 2021 och anställd på Vattenfall

Vill ni höra oss presentera rapporten?
Den 5 juli kl.15:00 kommer vi hålla ett seminarium under den digitala Almedalsveckan.
Missa det inte!0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *