Uppgifterna som vi samlar in behandlas i enlighet med reglerna i artikel 6, punkt 1a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, den s.k. “Dataskyddsförordningen”, där det står att man får behandla personuppgifter om någon har gett sitt samtycke. 

Det är den Stiftelsen Womengineer, organisationsnummer 802481-2268, som är personuppgiftsansvarig.

Du kan alltid kontakta personuppgiftsansvarig på info@womengineer.org.

Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Womengineer och berätta att du inte längre samtycker. Du har också rätt att begära att få tillgång till information om de personuppgifter Womengineer hanterar som avser dig och att få ut uppgifterna. Du kan också begära att Womengineer rättar, ändrar eller raderar uppgifter om dig och du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om Womengineers behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du upplever att något inte har gått rätt till.

Vi ämnar att spara uppgifter du lämnar i maximalt 5 år från det datum du angett samtycke.

Har du några övriga frågor gällande behandlingen av personuppgifter, eller någon annan fråga, kan du maila oss på info@womengineer.org.