Uppgifterna som vi samlar in behandlas i enlighet med reglerna i artikel 6, punkt 1a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, den s.k. “Dataskyddsförordningen”, där det står att man får behandla personuppgifter om någon har gett sitt samtycke. 

Det är den Stiftelsen Womengineer, organisationsnummer 802481-2268, som är personuppgiftsansvarig.

Du kan alltid kontakta personuppgiftsansvarig på info@womengineer.org.

Den rättsliga grunden för Womengineers hantering av personuppgifter är att deltagaren, som för IGEday måste ha fyllt 13 år då samtycke ges, har fyllt i sina egna personuppgifter och har gett sitt samtycke till hanteringen av dessa och till det ändamål som hanteringen avser. De efterfrågade uppgifterna är nödvändiga för deltagandet av IGEday samt Womengineer Day. Insamlingen av deltagarens personuppgifter sker i marknadsföringssyfte, i syfte att Womengineer ska kunna kontakta hen och i syfte att föra statistik vilka i vår målgrupp vi når ut till, gällande ålder och geografisk plats. Insamlingen av uppgifter till deltagarens anhörig görs i syfte att Womengineer eller företaget ska kunna kontakta denne vid behov. Mottagarna som kommer ta del av personuppgifterna är Womengineer och de företag som samarbetar med IGEday eller Womengineer Day. Det är dock endast det företaget som IGEday-deltagaren bokat sitt besök hos som kommer få tillgång till deltagarens uppgifter.

Deltagaren har alltid rätt att ta tillbaka sitt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig på Womengineer, info@womengineer.org, och berätta att deltagaren inte längre samtycker. Deltagaren har också rätt att begära att få tillgång till information om de personuppgifter Womengineer hanterar som avser deltagaren och att få ut uppgifterna. Deltagaren kan också begära att Womengineer rättar, ändrar eller raderar uppgifter som berör deltagaren. Deltagaren har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om Womengineers behandling av deltagarens personuppgifter, t.ex. om deltagaren upplever att något inte har gått rätt till.

Vi ämnar att spara deltagarens personuppgifter till slutet av 2027, men uppgifterna som är lämnade för IGEdays räkning om närmast anhörig samt matpreferenser kommer raderas efter avslutad IGEday. 

Vad betyder det när en Deltagare klickar i “Jag godkänner Womengineers GDPR villkor *?

Genom att en deltagare klickar i denna ruta intygar hen att de ifyllda personuppgifterna är korrekta, att hen samtycker till att dessa sparas och används i marknadsföringssyfte, i syfte att föra statistik över vilka i vår målgrupp Womengineer når ut till, gällande ålder och geografisk plats, och i syfte att Womengineer ska kunna kontakta hen.

Det är den Stiftelsen Womengineer som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna kommer att sparas till slutet av 2027, samt skickas vidare till företaget jag har anmält mig till. IGEday-deltagaren intygar också att hen är minst 13 år gammal när hen godkänner detta.

Övriga frågor

Har du några övriga frågor gällande behandlingen av personuppgifter, eller någon annan fråga, kan du maila oss på info@womengineer.org.