Tänka, snabbt och långsamt

Helena Eriksson hamnade av en slump på ingenjörsutbildningen Industriell ekonomi på LiTH. Hon ville egentligen bli Hortonom, men jobbar nu istället som Operations Controller på Mycronic Min uppgift är att se till att siffrorna beskriver de verkliga kostnadenra och att kostnaderna är kopplade till rätt produkt/aktivitet. Det är viktigt för Read more…