Del 9 – Att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen

Detta inlägg är en del av en serie inlägg som baseras på kandidatarbetet Den ojämställda ingenjörsbranschen skriven av sex Chalmersstudenter.

Hej på er, efter en lång julledighet är jag tillbaka här på bloggen! Vi avslutade höstens inlägg med att kika på vad som påverkar barn under deras tidiga uppväxt, se del 8 (KLICK). Nu tar vi oss vidare in i skolgången och vilka faktorer där som påverkar tjejers teknikintresse. Detta är nog den del i hela vårt arbete som lämnade störst avtryck hos mig och jag hoppas ni också tycker att det är intressant. I slutet har jag även tagit med ett bra tips till er som är lärare och föräldrar. Innan jag kör igång vill jag dock påminna om att detta är ett perspektiv på problematiken och inte hela svaret på frågan varför det är så få tjejer och kvinnor inom ingenjörsbranschen. Se del 3 (KLICK) inlägg för förklaring.

(Foto: Emilia Jiménez-Bergmark, Bredda Bilden)

Rapporten Teknisk obalans

Det är ingen nyhet att skolan har en stor påverkan på barns liv. Idag spenderar barn minst 10 år i skolan och ibland mer än 18 år om vi räknar in högskoleutbildningar. Skolan ligger till grund för vår framtid och vilka livsval vi gör, t.ex. vilken karriär vi väljer. Ni kanske känner till rapporten Teknisk obalans av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Om du inte har läst den rekommenderar jag dig verkligen att göra det. Där finns massor av bra statistik kopplat till jämställdhet inom ingenjörsbranschen, ex. finns lönestatistik som visar på stor olikhet mellan män och kvinnor. De har även med statistik om skolan vilket var det som vi använde i vårt kandidatarbete.

Ett diagram som visar hur tjejers teknikintresse minskar mycket mer än vad killars teknikintresse gör mellan årskurs 5 och 9.
Ett diagram som visar hur tjejers teknikintresse minskar mycket mer än vad killars teknikintresse gör mellan årskurs 5 och 9. Med siffror från Teknisk obalans.

Jag kom i kontakt med Teknisk obalans i samband med Vera Roadshow:s besök på Chalmers som IVA, Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer arrangerade förra året. Då höll Ulrika Sultan, doktorand vid Linköpings universitet, en presentation som berörde mig starkt. Väldigt inspirerande kvinna! Men vad är det för statistik jag pratar om och varför har jag skrivit allt detta? Jo, för att i Teknisk obalans och Ulrikas presentation så klargjordes det väldigt tydligt att tjejer och killar har lika stort teknikintresse i 5:an medan i 9:an har tjejernas teknikintresse minskat avsevärt mycket mer. Se bilden ovan. IVA skriver i rapporten att det resultatet indikerar på att skolan inte lyckas fullt ut med att bibehålla barns teknikintresse.

Tjejer tänker mer på omgivningen och ett större syfte

Ett exempel på vad skolan misslyckas med enligt forskningen är dess utformning. Som jag nämnt tidigare i bloggen går det att se olika personlighetsdrag hos tjejer och killar. När tjejer ges skoluppgifter tenderar de att reflektera kring omgivningens påverkan och vad det större syftet med uppgiften är. Medan killar är mer formella och gör uppgiften direkt utifrån det som står. Tyvärr är ämnen som är kopplade till ingenjörsutbildningar som matte och teknik i dagsläget utformade så att det är mer fördelaktigt att ha ett tankesätt likt killars. Detta ger dels killar en fördel och gör även att tjejer tycker att det är ointressant och rentav tråkigt med dessa ämnena.

(Foto: Emilia Jiménez-Bergmark, Bredda Bilden)

För att exemplifiera det ska jag presentera en studie gjord på 90-talet från Storbritannien. Då bad de högstadieelever, både tjejer och killar, presentera vilka två material de skulle använda för att skapa den varmaste jackan åt en strandad person uppe på en kall och blåsig bergstopp. De som gjorde studien såg då hur tjejer tog med kontexten kring uppgiften i sin problemlösning. Exempelvis testade de jackans vattentålighet ifall det också skulle regna på bergstoppen, inget som framgick i uppgiften. Killarna å andra sidan följde uppgiftens information till punkt och pricka. Att tjejerna tänkte utanför boxen tyckte lärarna då var irrelevant och onödigt extraarbete, en attityd som även i små doser kan dämpa ett teknikintresse. Förhoppningsvis är det annorlunda idag eftersom det är just tänka utanför boxen som krävs för att skapa nya tekniska lösningar.

Ett hett tips till lärare och föräldrar!

För dig som är lärare eller förälder och vill bidra till att tjejer bibehåller sitt teknikintresse så vill jag tipsa om plattformen Hack the World skapad av Teknikföretagen. De har identifierat tre olika utmaningar för att få fler tjejer intresserade av en teknikutbildning:

  • Många unga saknar ett tekniskt och matematiskt självförtroende och vågar därför inte välja en teknisk utbildning. Både vid val av gymnasium och högskola.
  • Samhällsnormer påverkar intresset för teknik redan i tidig ålder.
  • Begreppet teknik är smalt och fokuserar ofta på tekniken i sig. Vi måste inkludera de som är intresserade av vad tekniken kan användas till.

Dessa ligger till grund för deras arbete och stämmer även överens med det jag har presenterat tidigare här på bloggen. Därför vill jag gärna tipsa om deras material och inspiration som de har tagit fram. Tillsammans med Ulrika Sultans har de tagit fram boken Teknik – 10 lektioner att förändra världen som är för högstadieelever. I boken förklarar de teknik i en annan tappning jämfört med hur det vanligtvis görs i klassrummet. I samband med det har de även skapat en Facebook-grupp för ”Tjejer som vill gå teknik” och ett Instagramkonto med samma namn. Nyligen har de även släppt webbserien “Vi räknar på det” tillsammans med matteforskaren och läraren Elin Gawell och härliga HanaPee (som ni kanske sett i “Hanna badar med en kändis” på SVT).

(Foto: Teknikföretagen)

De har tagit fram serien för att tjejer inte tenderar att ha ett lika högt självförtroende inom matte som killar har. Matte och teknik är nära kopplade till varandra och nu vill de avdramatisera matten. Till varje avsnitt finns en lärarhandledning och grundtanken är att koppla matten till mer vardagliga problem i allt från ”ska jag klippa lugg?” och “när kommer jag över mitt ex?” till ”kommer energidrycken räcka till vårt LAN?”. Nedan hittar ni första filmen i serien:

Detta får avsluta dagens inlägg. Nästa vecka kikar vi på hur det ser ut på utbildningar på högskolor och universitet. Ha det fint!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *