Det har gått drygt en vecka sen vi ringde in det nya året och många har säkert funderat en del på vad det kommande året ska bjuda på. Däribland också tankar på hur ens egen utveckling kommer att se ut. För oavsett ifall vi gör det medvetet eller inte så utvecklas vi konstant för att bli en ännu bättre version av oss själva. Nyårslöften tycker jag skapar en onödig press på vad en förväntas uppnå under året och istället brukar jag sätta upp nyårsmål vad jag hade tyckt vore kul att uppnå under året. När jag gör det brukar jag tjuvkika på ramverket för hur mål kan bli SMART:a som jag lärt mig under Chalmersåren. Det är vare sig svårt eller tidskrävande att sätta SMART:a mål, men målen blir desto lättare att uppnå. Så i detta inlägg tänkte jag berätta om vad SMART:a mål är och dela med mig av mina mål inklusive lite tips och tricks för att motivera er till att sätta upp egna nyårsmål.

Crash course i SMART:a mål

Det finns lite olika beskrivningar av vad förkortningen står för, men innebörden är densamma. Jag kommer använda mig av SMART – Specific Measurable Achievable Relevant Time-bound då jag tycker att den är lätt att utgå ifrån. Ibland sätter vi upp mål inom ramen för detta omedvetet vilket gör att våra mål blir enklare att uppnå, men oftast saknas flera av delarna vilket gör målen alldeles för diffusa.

Vad innebär det då? (Läs vidare om det här)
Specific – innebär att detaljerna i målet ska vara specificerade. Exempelvis vilka som inkluderas i målet, var det ska göras eller hur ofta.

Measurable – genom att kvantifiera målen, alltså att göra dem mätbara, blir det lättare att avgöra när de är avklarade eller hur mycket mer som krävs innan det är uppnått.

Achievable – kort och gott, var snäll mot dig själv och sätt upp mål som du faktiskt klarar av att uppnå. Exempelvis utifrån den tiden du har, den finansiella situationen du har eller fysiska kondition.

Relevant – liknar tidigare mål, men fokuserar mer på att sätta upp ett mål som du både klarar av och vill uppnå. För ifall du inte ens vill uppnå det kommer du aldrig ha tillräckligt med motivation för det.

Time-bound – det lättaste med nyårsmål eftersom de automatiskt har det, nämligen att målen bör ha en tidsram för när det ska vara avklarat för att de inte ska rinna ut i sanden. Vissa mål kanske ska ha en kortare tidsram, exempelvis innan skolan slutar eller innan hösten kommer.

Hur jag tänker kring nyårsmål

Jag har satt ordentliga nyårsmål i princip sedan jag började plugga på Chalmers 2016 då jag i samband med flytten hemifrån fick större möjlighet att själv styra över min vardag. Genom åren har jag sett till att inte sätta orimliga mål eller varit för hård mot mig själv så att jag i slutet av året tittar igenom målen med glädje istället för ångest. De senaste två åren har jag dessutom försökt tänka på hur jag vill utvecklas som person och sätta mål efter det. I år har jag fyra huvudmål som jag sedan byggt på med delmål för att göra dem mer SMART:a. Lägger in ett axplock av de mål jag har, kom ihåg att inte sätta för många mål.

Som ni ser är det vitt skilda mål med olika höjd av ambitionsnivå och flera av målen grundar sig på tankar som skavt hos mig under hösten som jag nu vill fokusera på att ändra. Andra mål är sådana som hängt med från förra året för att nu höjts för att utmana mig, exempelvis läsa böcker (2021 skulle jag läsa en i månaden och jag läste 18st) och gå 50 000 steg i veckan (2021 var målet att gå minst 5000 steg per dag som höjdes till 7000 under året och nu har jag satt ett veckomål istället då det är svårt att uppnå målet varje dag medan andra dagar överträffas det). De olika ”kategorierna” är nya för i år, men jag tyckte att det hjälpte mig att sortera mina tankar och tydligare visa värdet med att klara målen. Andra förslag på kategorier kan vara – relationer, skolrelaterat eller hobbys.

Kom ihåg att det är dina mål och det är helt upp till dig hur du utformar dem!

Några bilder från mitt nyårsfirande i Madrid.

Nu hoppas jag att du fått inspiration till nyårsmål ifall du planerar att sätta några. Självklart ska du bara sätta mål ifall det är något som motiverar dig och absolut inte ifall det är något som ger dig ångest. Jag tycker det blir en form av minnesdokument för vem du var kring nyårsafton det året eftersom det är dina tankar kring vad du vill utveckla. Mina mål har jag sparade i anteckningar i mobilen för att lätt komma åt dem och dessutom brukar jag prata om dem med mina vänner för att därmed få hjälp med påminnelser och motivation. Kanske du till och med vill sätta något mål tillsammans med en vän?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *