Detta sa Lovette Jallow under en lunchföreläsning som jag arrangerade häromveckan tillsammans med Jämlikhetskommittén på Chalmers. Vi bjöd in henne för att öka kunskapen både hos oss själva och bland studenterna inom rasism. Detta är en av fördelarna med att vara engagerad i studentlivet då det ger dig möjlighet att påverka vilka event som hålls för studenterna. I jämlikhetsarbete tenderar fokus ofta att hamna på jämställdhet mellan könen, men det är viktigt att komma ihåg att det finns fler aspekter som spelar in. Jag brukar ha med mig vilka de sju diskrimineringsgrunderna är.

En bild på delar av JämK från i lördags när vi deltog i Chalmers digitala vårbal. (Foto: privat)

Så i detta inlägg tänkte jag dela med mig av några lärdomar jag tog med mig från föreläsningen som även du kan ha nytta av som student eller arbetsverksam. För oavsett i vilken framtida situation du kommer hamna i är rasism ett närvarande problem, oberoende av ifall de finns icke-vita personer närvarande. Detta eftersom rasistiska strukturer existerar både i närvaro och frånvaro av icke-vita personer. Jallow lyfte vikten av representation och att arbetsplatser bör spegla samhället i stort, därmed borde en helvit arbetsplats inte kunna existera. Dessutom menar hon att det är viktigt att se personer som en själv kan identifiera sig med vilket stämmer väldigt bra med mitt blogginlägg Vikten av förebilder.

Icke-rasister existerar inte

Jallow liknade icke-rasister med enhörningar, ett sagoväsen som många drömmer om, men inte finns. I fallet med icke-rasister så tenderar vissa dock att glömma bort att de inte existerar. För så är det – icke-rasister existerar inte, utan istället är det ett mycket större och strukturellt i vårt samhälle vilket påverkar alla dess invånare. Istället bör det ses som en skala där du inte är fast på en viss plats utan beroende på situation kan det förändras. Ibland kan det hända att du eller jag säger något som uppfattas som rasistiskt, men det behöver inte innebära att vi är rasister. Beroende på vad vi gör med den informationen och huruvida vi ändrar vårt beteende kan det avgöra ifall vi bör anses som rasister, anti-rasister eller något däremellan.

Privilegier som vit

Ett begrepp som ofta kommer upp i diskussioner om rasism är White privilege, på svenska vita privilegier. Kort sagt innebär det att som vit har man vissa fördelar och förmåner. Ett liknande exempel är manliga privilegier där män har vissa fördelar över kvinnor med avseende på deras biologiska kön. White privilege är inte en förolämpning utan snarare bara ett konstaterande enligt Lovette vilket hon menar är viktigt att ha med sig som vit. Eftersom med det sagt så innebär det att allt i livet inte är guld och gröna skogar som vit utan vita personer kan självklart uppleva påfrestningar och motgångar, men hudfärgen kommer inte påverka dem.

Jag visste inte att detta uppfattas som rasistiskt

Under föreläsningen berättade Jallow också om två aspekter som jag tidigare inte haft full insikt i att de uppfattas som rasistiska. Den första är att ordet mörkhyad inte bör användas som begrepp för att beskriva svarta personer. Anledningen är att alla svarta personer inte har samma hudton och ju ljusare hudton desto mer privilegier har de. Den andra aspekten som Jallow tryckte på var hur viktigt det är att tro på svartas upplevelser och att inte göra det är också en form av rasism. Båda dessa saker låter väldigt rimliga nu när jag har hört dem, men inget som jag tänkte på tidigare och visar på hur viktigt det är att fortsätta ta till sig ny kunskap.

En bild från den digitala lunchföreläsningen med Lovette Jallow. (Foto: privat)

Jag vill avsluta detta inlägg med ett citat från Maya Angelou som sätter ord på hur jag vill se på mitt liv. Jag kände inte till det sedan tidigare, men Jallow sade det under föreläsningen och då kände jag verkligen att det är klockrent. Både inom jämlikhetsfrågor, men även mycket annat – att du bara kan göra ditt bästa för stunden, men samtidigt sträva efter att utvecklas och bli ett bättre jag. Jag tar även med mig citatet från Jallow och ser fram emot att skapa dålig stämning i olika sammanhang för att utmana mig själv och de jag träffar.

Do the best you can until you know better, then when you know better do better

Maya Angelou

5 tips av Jallow för att bli en bättre allierad

  1. Utbilda dig själv, sök aktivt efter mer information för att utöka din kunskap. Det kan vara allt från podcasts till böcker.
  2. Dela inte våldsamma videos där svarta personer misshandlas eller dödas i sociala medier. Det leder bara till att svarta personer avhumaniseras samt mycket trauma för andra svarta personer som ser det. Tänk efter när senaste gången du såg en vit person dödas i ett klipp.
  3. Konfrontera rasism när du ser det. Ofta kan det uppstå obekväma situationer, men ett bra sätt att börja är att ställa frågor för att se ifall deras information grundar sig i sanningsenliga fakta eller statistik.
  4. Undvik inte obehaget. Ifall du känner behov av att undvika en obekväm situation så innebär det bara att du inte fruktar samma rädsla som icke-vita gör.
  5. Diversifiera dina flöden i sociala medier. Det är väldigt lätt att fastna i sin egna filterbubbla som inte alls speglar samhället. Börja följ fler icke-vita personer, och då inte bara personer som driver utbildande konton inom rasism. Utan ifall du exempelvis är intresserad av mat följ icke-vita matkonton, eller icke-vita modepersoner ifall det är vad du gillar att se.

Ifall du är intresserad av att läsa mer om detta ämne så skrev jag under förra året tre inlägg kopplade till #BlackLivesMatter: Jämlikhet är mer än rättvisa mellan kön, Verkligheten bakom hashtaggen, Livet efter svarta rutan.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *