Ett annat populärt företag var konsultbolaget AFRY som fick 226 anmälningar till sina kontor över hela Sverige. AFRY beskrev i sin text hur deltagarna under besöket skulle få en ökad förståelse för hur företaget arbetar med frågor som rör hållbarhet. En deltagare svarar “Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med innovativa lösningar för att minska människans miljöpåverkan och utav alla företag som jag hade att välja på såg AFRY ut att vara mest intressant.”.

En deltagare i årskurs 8 svarar att hon valde H&M eftersom hon “ville lära sig mer om en hållbar modeindustri” då hon tror det är ett vinnande koncept för framtiden. En annan deltagare valde Södra eftersom hon var intresserad av naturvetenskap och ville förstå hur hon kunde utveckla teknik och samtidigt tänka på miljön. Statistik från sajten i kombination med svar från enkäten tyder alltså på att beskrivande texter om företags hållbarhetsarbete är en nyckelfaktor för att fånga målgruppens intresse.

Ladda ned rapporten som pdf här eller läs den direkt i din webbläsare nedan!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *