Sociala medier och IGEday

På frågan om vilka sociala medier som bör användas för att nå ut med budskapet kring IGEday nämns flertalet sociala medier, som till exempel Snapchat, Instagram och YouTube. Även TikTok omnämns som en ny populär kanal. “Alla unga scrollar jämt på TikTok så det skulle vara en bra plattform att sprida ordet på” skriver en tjej i årskurs 8.

Utvärderingsrapport 2020

På grund av 2020 års situation orsakad av coronaviruet kunde inte IGEday genomföras som planerat. För att ändå ta pulsen på de cirka 1600 personer som var anmälda skickade Womengineer ut en enkätundersökning. Syftet med enkäten och i synnerhet denna sammanfattande text är att utvärdera IGEday som koncept så att det kan utvecklas i rätt riktning efter deltagarnas önskemål, tankar och idéer.