Del 1 – Att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen

Detta inlägg är det första i en serie av inlägg som baseras på kandidatarbetet “att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen” skriven av sex Chalmersstudenter.

Hej på er! Under hösten kommer jag, Nicole, berätta om vårt kandidatarbete för er i form av blogginlägg. Kandidatarbete är ett större projektarbete som görs under vårterminen och omfattar 15 hp. På Chalmers skriver vi det i grupper om sex personer så jag vill passa på att nämna Jesper, Sara, Elinor, Amanda och Nils som var med och gjorde ett grymt jobb. Vi skrev kandidatarbetet i våras som avslutning av vårt tredje år på civilingenjörslinjen Industriell ekonomi.

Gruppen bakom kandidatarbetet.
Från vänster: Nils, Nicole, Sara, Elinor, Amanda och Jesper. (Foto: privat)

Vi gav kandidatarbetet titeln ”Att förändra den ojämställda ingenjörsbranschen” och  fokuserar på varför endast 33 % av alla nyexaminerade civilingenjörer idag är kvinnor (Statistiska centralbyrån). Vår rapport börjar med en del där vi utreder olika orsaker och förklaringar till varför det ser ut som det gör idag. Därefter presenterar vi olika lösningar och arbetssätt för att hur vi ska skapa en mer jämställd ingenjörsbransch. Rapporten går att läsa i sin helhet om du klickar HÄR. Innan vi går in på olika orsaker och förklaringar är tanken att vi först ska reda ut några jämställdhetsbegrepp som kommer att användas.

Jämlikhet = alla individers lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion, sexuell läggning, social tillhörighet etc. Ett väldigt brett begrepp som omfattar många olika utgångspunkter och innebär kort sagt alla människors lika värde (Nationalencyklopedin, NE).

Jämställdhet = är nära besläktat med begreppet jämlikhet, men syftar endast på lika värde mellan kön. Alltså att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet (NE och Jämställdhetsmyndigheten).

Ordet equality.
(Foto: Wokandapix på Pixabay)

Kön = är den biologiska uppdelningen i de två kategorierna män och kvinnor. Dessa kategorier skiljer sig åt beroende på en individs typ av könsceller, spermier hos män och äggceller hos kvinnor. Könstillhörighet är juridiskt och medicinskt reglerat och därmed även till viss del samhälleligt konstruerat (Nationella sekretariatet för genusforskning).

Genus = det socialt och kulturellt konstruerade könet. Genus belyser skillnader mellan kopplingar i manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint bortom den biologiska könstillhörigheten. Maskulint och feminint beskriver socialt och kulturellt skapade fenomen. Utöver dessa skillnader kan genus användas för att förklara maktförhållanden mellan män och kvinnor i samhället (Nationella sekretariatet för genusforskning).

Homosocialitet = ett socialt sammanhang kraftigt dominerat av ett kön. Begreppet utvecklades inom genusforskningen för att få en förståelse för hur män söker sig till och förstår sin sociala position i förhållande till andra män. Kvinnor utesluts från dessa sammanhang, för att inte störa den relativt intima kulturen och för att de, utifrån etablerade maktordningar, inte anses nödvändiga i sammanhanget. Då kvinnor inte besitter samma makt och resurser som män har de inte samma förmåga att gruppera sig, och därav existerar inte homosocialitet bland kvinnor (Nationella Sekretariatet för Genusforskning och Wahl, 2003, Könsstrukturer i organisationer).

Två ingenjörer som använder en dator.
(Foto: NESA by Makers på Unsplash)

STEM = den engelska förkortningen för de naturvetenskapliga områdena: Science, Technology, Engineering and Mathematics (TechTarget, 2013).

Civilingenjör = fem års heltidsstudier på teknisk högskoleutbildning, totalt 300 högskolepoäng.

Högskoleingenjör = minst tre års heltidsstudier på teknisk högskoleutbildning, alltså minst 180 högskolepoäng.

I nästa inlägg kommer jag börja med att gå in på vilka historiska förklaringar det finns. Men fram till dess så kan ni lära er om fler begrepp Jämställdhetsmyndighetens hemsida och även fördjupa era kunskaper inom vissa begrepp på Maktsalongens hemsida. Tveka inte över att lämna en kommentar om ni har ytterligare frågor om ord eller begrepp.

Vi hörs framöver!

Nicole Stengård Tamm

Ålder: 21 år

Bor: Göteborg, men kommer från Stockholm och har även bott på Öland.

Intressen: Matlagning och sociala medier

Utbildning: Läste naturvetenskap med inriktning natur på gymnasiet. I juni avslutade jag mitt tredje år på civilingenjörslinjen Industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola. Det kommande året kommer jag ta ett års studieuppehåll för att komplettera min utbildning med andra erfarenheter. Bland annat läser jag en juridisk grundkurs på Handelshögskolan i Göteborg.

Instagram: @nicolestengardtamm


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *