Womengineer Day är dagen då vi matchar den som söker ett jobb med den som har ett jobb att erbjuda.

Varför är Womengineer Day viktigt?

Utbildningarna till ingenjör är de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Genom Womengineer Day vill vi se till så att varenda kvinnlig ingenjör räknas genom att hjälpa de som utexamineras till den bästa starten i karriären, på företag som delar deras värderingar. På så vis får de bättre förutsättningar att nå sin potential och hamna rätt i arbetslivet.

Vi arbetar med målsättningen att deltagarna ska;

  • Få en ökad insikt i alla medverkande företags värdegrund och syfte
  • Möta verkliga förebilder som visar en genuin version av arbetslivet
  • Stärka sitt självförtroende kopplat till konkreta roller och få generell uppmuntran till framtida karriärval

INTRESSEANMÄLAN FÖR FÖRETAG OCH DELTAGARE ÖPPNAR

23 juni

INTRESSEANMÄLAN FÖR FÖRETAG OCH DELTAGARE ÖPPNAR

FÖRETAGSANMÄLAN STÄNGER

30 september

FÖRETAGSANMÄLAN STÄNGER

DELTAGARANMÄLAN ÖPPNAR

1 oktober

DELTAGARANMÄLAN ÖPPNAR

DELTAGARANMÄLAN STÄNGER

15 november

DELTAGARANMÄLAN STÄNGER

WOMENGINEER DAY

19 november

WOMENGINEER DAY

PS. Platserna är begränsade för både företag och deltagare.