Womengineer Day är dagen då vi matchar den som söker ett jobb med den som har ett jobb att erbjuda.

Varför ska man vara med?

Företagen som deltar får möjligheten att:

 1. Lära känna framtida medarbetare
 2. Berätta sin historia och vad som gör dem unika
 3. Presentera lediga tjänster

Deltagarna går näst sista, eller sista, året på sin ingenjörsutbildning, alternativt har max 3 års arbetslivserfarenhet efter sin examen. De vill:

 1. Upptäcka nya företag, eller lära känna redan bekanta, och förstå deras värdegrund och syfte
 2. Prata med framtida kollegor på ett avslappnat sätt
 3. Ansöka till ett sommarjobb, traineeprogam, internship, exjobb eller jobb!

Anmäl ditt intresse att delta här, vare sig du är ett företag eller deltagare! Priser för att medverkande företag finns att läsa här.

Varför är Womengineer Day viktigt?

Utbildningarna till ingenjör är de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Samtidigt består ett yrkesliv av 80,000 arbetsföra timmar. Genom Womengineer Day vill vi se till så att varenda timme räknas genom att hjälpa de kvinnliga ingenjörer som utexamineras till den bästa starten i karriären, på företag som delar deras värderingar. På så vis får de bättre förutsättningar att nå sin potential och hamna rätt i arbetslivet.

Vi arbetar med målsättningen att deltagarna ska;

 • Få en ökad insikt i alla medverkande företags värdegrund och syfte
 • Möta verkliga förebilder som visar en genuin version av arbetslivet
 • Stärka sitt självförtroende kopplat till konkreta roller och få generell uppmuntran till framtida karriärval


Hur går det till?

Den 19 november äger den digitala Womengineer Day rum mellan kl. 9:00-11:30.

 • Womengineer välkomnar
 • Gruppsession (1h): Vi ställer frågor till de medverkande företagen om hur deras värderingar tillämpas i praktiken. Vi tar reda på företagens ‘varför’ i en enda stor gruppintervju.
 • Break-out-sessioner x3 (1h): Deltagarna och företagen fördelas ut i mindre fördefinierade grupper utifrån hur deras profiler matchar varandra. Totalt tre efter varandra följande break-out-sessioner. Alla sessioner har två moment:
  – Företagen presenterar upptill 3 lediga tjänster som de för tillfället rekryterar till
  – Speed-dejting: Deltagarna ställer frågor till företaget
 • Extern Inspirationstalare (10 min): “How to be your own best influencer”
 • Womengineer avslutar

Möjlighet ges till att boka in 1:1-samtal á 15 min för deltagare som vill fortsätta samtalet med särskilda företag under eftermiddagen.

Alla företag äger rätten att via Womengineer kontakta deltagarna efter den 19 november. Företagen marknadsförs via Womengineers kanaler inför själva dagen.


INTRESSEANMÄLAN FÖR FÖRETAG OCH DELTAGARE ÖPPNAR

23 juni

INTRESSEANMÄLAN FÖR FÖRETAG OCH DELTAGARE ÖPPNAR

FÖRETAGSANMÄLAN STÄNGER

30 september

FÖRETAGSANMÄLAN STÄNGER

DELTAGARANMÄLAN ÖPPNAR

1 oktober

DELTAGARANMÄLAN ÖPPNAR

DELTAGARANMÄLAN STÄNGER

15 november

DELTAGARANMÄLAN STÄNGER

WOMENGINEER DAY

19 november

WOMENGINEER DAY

Platserna är begränsade för både företag och deltagare. Vill du vara med?