Att skapa ringar på vattnet

Ibland frågar människor mig varför jag engagerar mig. Varför vi bloggar, skriver, diskuterar och strävar efter förändring. Varför vi vill vara med och påverka och utveckla organisationer. Och varför vi gör det helt ideellt. För mig har engagemang alltid varit en naturlig del av mitt liv. Det började hemma i Read more…