Under de tre första åren är de flesta föreläsningarna och litteraturen på svenska och du kommer få öva i små doser på att läsa och skriva rapporter på engelska. Det är en fördel att vara bra på engelska, men du kan klara dig jättebra även om du inte är så bra. Under mastern (år 4 och 5) är undervisningen oftast på engelska, men då har man hunnit vänja sig.

Tro det eller ej, men att läsa matte-böcker på engelska är inte så mycket svårare än att läsa dem på svenska, formlerna ser ju likadana ut och många vetenskapliga ord liknar varandra. Även om vissa tentor i de övre årskurserna är skrivna på engelska, så är det alltid okej att svara på svenska.

Ett bra tips om man vill öva på sin engelska är att börja läsa skönlitterära böcker på engelska eller se på tv-serier. Ett ypperligt sätt att träna är att passa på att studera utomlands i något engelskspråkigt land. Man kan också välja att vara så kallad tandempartner till en utbytesstudent, som man kan träffa bara för att snacka, där du hjälper dem med svenskan och de hjälper dig med engelskan (eller annat språk).

Under de tre första åren är de flesta föreläsningarna och litteraturen på svenska och du kommer få öva i små doser på att läsa och skriva rapporter på engelska. Det är en fördel att vara bra på engelska, men du kan klara dig jättebra även om du inte är så bra. Under mastern (år 4 och 5) är undervisningen oftast på engelska, men då har man hunnit vänja sig.

Tro det eller ej, men att läsa matte-böcker på engelska är inte så mycket svårare än att läsa dem på svenska, formlerna ser ju likadana ut och många vetenskapliga ord liknar varandra. Även om vissa tentor i de övre årskurserna är skrivna på engelska, så är det alltid okej att svara på svenska.

Ett bra tips om man vill öva på sin engelska är att börja läsa skönlitterära böcker på engelska eller se på tv-serier. Ett ypperligt sätt att träna är att passa på att studera utomlands i något engelskspråkigt land. Man kan också välja att vara så kallad tandempartner till en utbytesstudent, som man kan träffa bara för att snacka, där du hjälper dem med svenskan och de hjälper dig med engelskan (eller annat språk).

Vad tycker du? Kommentera nedan!


3 Comments

Klas · February 9, 2013 at 4:00 pm

För mig var litteraturen till 50 % på engelska det första året, andra året fanns det något enstaka undantag och efter det har all litteratur varit på engelska. Precis för mig som för författaren är allt på engelska de två sista åren. Min uppfattning är att det vetenskapliga/ingenjörsmässiga språk jag har lärt mig och använder när jag skriver rapporter och inlämningar har jag i stort lärt mig genom att faktiskt ha engelsk kurslitteratur. Den språkkunskapen har sen varit ovärderlig när jag har börjat läsa vetenskapliga rapporter där engelskan på en “skönlitterär nivå” inte alls är särskilt avancerad, men tekniskt och vetenskapligt håller språket en mycket hög nivå.

Det här förstås ganska individuellt och beror mycket på vilken inriktning man pluggar. Precis som det står skrivet så spelar inte den personliga nivån i engelska så stor roll när man läser i en vanlig kursbok, eftersom förståelsen oftast ligger lika mycket i att förstå de nya begreppen (som man förmodligen inte kan på svenska) som att förstå formlerna och ekvationerna.

Personligen tycker jag att stegringen i andel engelska i undervisningen har varit väldigt bra. Det dröjer inte länge förrän det känns naturligt att ha allt som är relaterat till plugget på engelska. Numera känns det mer konstigt att skriva en tenta på svenska än på engelska: frågorna är på engelska, föreläsningarna är på engelska och jag skulle inte kunna uttrycka mig lika bra på svenska som på engelska när jag skriver svaren, eftersom allt har varit på engelska.

Emelie · February 11, 2013 at 12:01 pm

Eftersom jag arbetar utomlands haller jag med Klas helt och hallet. Det känns som en naturlig fortsättning att mer och mer undervisning borde vara pa Engelska, om vi svenska ingenjörer ska kunna vara konkurrenskraftiga i Europa. Jag träffar ofta folk som pratar tyska, franska, engeleska och spanska flytande. Da är det skönt att i alla fall ha Engelskan! :)

Hugo · February 19, 2013 at 12:11 pm

Jag skulle formulera det så att du inte nödvändigtvis måste vara bra på engelska för att börja plugga till ingenjör (även om det underlättar), men bör bli bra på engelska medan man studerar det. Dels för att kurslitteraturen (och senare undervisningen) snabbt går över till 100 % engelska, och dels för att det numer är nödvändigt att kunna engelska inom både det akademiska och ute i näringslivet/industrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *