Amanda Bertilsson

Published by Marie Ideström on

Utmaningar blandat med kreativitet och teknik är en perfekt motivation i det dagliga arbetet enligt Amanda. Hennes öga för detaljer och ett holistiskt synsätt är dessutom av stor nytta. Sedan uppväxten på landet utanför Varberg har det varit klart att bild och form i kombination med matematik var det som fångade hennes intresse. Det breda intresset ledde henne till det naturvetenskapliga programmet i Varberg med estetisk inriktning. Där fick hon använda både sin kreativa och sin logiska förmåga. Tankar kring att studera till ingenjör uppstod, men det var först efter en del fundersamhet som hon tog beslutet att läsa till ingenjör. 

“Vad vill jag egentligen göra?”

Amanda tog flyttlasset 130 mil norrut till Luleå tekniska universitet och påbörjade en civilingenjörsutbildning inom Teknisk design med inriktning produktdesign. Utbildningen motsvarade hennes förväntningar att få utmanas och använda sitt breda kunskapsspektrum i problemlösning och användarcentrerad design. Däremot var utbildningen svårare än hon trott, något hon i efterhand ser som en stärkande erfarenhet att vara tacksam över. Utbildningen var bred och gav många alternativa vägar. De många möjligheterna fick henne att fundera över vad hon egentligen ville göra efter avslutade studier. Hennes jobbsökning påbörjades mitt i pandemitider, men trots en tuff arbetsmarknad hittade Amanda vad hon ovetandes letat efter – en tjänst som förpackningsingenjör på BillerudKorsnäs i Frövi, som visade sig överträffa hennes förväntningar.

“Det blev så rätt!”

Amandas flyttlass gick den här gången till Örebro, inte långt från hennes nya jobb i Frövi. På BillerudKorsnäs ingår Amanda i teamet Carton Solutions som främst hjälper kunder att ta fram olika förpackningslösningar i kartong. I sin roll får hon möjlighet att kom­binera sina kreativa sidor med logiskt tänkande i olika kundprojekt. Arbetsdagarna är varierande – ena dagen konstruerar och testar hon olika förpackningslösningar genom former och funktioner, medan hon nästa dag analyserar mätresultat gjorda i labbet. I arbetet ingår även att bland annat hålla presentationer för studenter och kunder, samt genomföra designworkshops. Problemlösning och att identifiera användarbehov för att utveckla hållbara och användarvänliga lösningar har varit en stor del av hennes utbildning som hon nu kan applicera i verkligheten. I Amandas dagliga arbete står hållbarhet i fokus och hon är dessutom med i ett nytt hållbarhetsprojekt där hon får jobba tvärfunktionellt i organisationen med kollegor på BillerudKorsnäs andra avdelningar.

”Stolt över att arbeta för en mer hållbar framtid.”

Amanda ser att hållbarhet är grunden för hela BillerudKorsnäs, vilket gör att hon känner en stolthet och meningsfullhet för arbetet med hållbara och förnybara material. När Amanda ser tillbaka inser hon att vägen dit hon är idag inte varit spikrak, i stället ledde det ena till det andra trots att en del tvekan och motgångar funnits längst utbildningen. De tunga matematikkurserna balanserades delvis upp med roligare designkurser. Däremot var det gemenskapen på universitetet och all pepp från de nyfunna vännerna på utbildningen som gjorde störst skillnad. Det är något hon även känner genomsyrar BillerudKorsnäs. I hennes team sker arbete i nära samarbeten vilket bidrar till både personlig utveckling och ökar gruppens resultat. 

“Tro på dig själv och våga testa!” 

Idag är Amanda glad att hon fullföljde sin utbildning och har en tjänst där hon får utnyttja sin potential. Med sin erfarenhet vill hon förmedla att det är okej att inte veta vad man vill och att man alltid kan testa nya saker om det inte blir som tänkt. Det finns många vägar att ta även när man valt en viss utbildning. Därför vill hon uppmuntra alla som funderar på att läsa till ingenjör att tro på sig själv och våga testa.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *