Lina Olofzon

När jag var liten ville jag bli veterinär och när jag blev äldre ville jag bli psykolog. Sedan läste jag det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och fastnade för industriell ekonomi när jag skulle söka vidare. Jag ville fortsätta med matematik – men att tillämpa den praktiskt – och jag var intresserad av företagande. Då kändes industriell ekonomi som en perfekt kombination.