Ida Sparrefors

Published by Marie Ideström on

Jag tror att man ska utveckla det man är bra på och som man tycker är roligt.

Ida Sparrefors

Hej Ida! Hur kom det sig att du läste industriell ekonomiChalmers?
Jag såg i industriell ekonomi möjligheten att kombinera mitt intresse för naturvetenskapliga ämnen med intresset för affärsverksamhet och organisation, mer klassiskt samhällsvetenskapliga ämnen. Att få en bred utbildning med hög kvalitet kändes som rätt kombination för mig.

Har det alltid varit självklar för dig att bli ingenjör? 
Nej, det har det inte. Jag såg många olika karriärer framför mig när jag var yngre, allt ifrån litteraturkritiker till lärare.

Vad är det roligaste med att vara ingenjör?
För mig handlar ingenjörsskap väldigt mycket om att applicera logiskt tänkande på problem. Genom att attackera svårigheter systematiskt så har man en mycket bättre möjlighet att hitta en lösning. Har du en teknisk grund så kan du dessutom snabbt sätta dig in i olika situationer och har en verklighetsförankring som gör att du skapar genomförbara resultat.

Du arbetar som managementkonsultGoovinn AB, vad innebär det? 
Det bästa med mitt arbete är att det hela tiden ger mig nya utmaningar. Som managementkonsult så arbetar jag i projekt tillsammans med kunder för att skapa ett resultat. I och med att kunderna kan vara inom helt olika branscher och problemen inom olika områden så får jag hela tiden nya lärdomar samtidigt som jag bidrar till att skapa ett förhöjt värde. Svårigheten i att förklara vad mitt arbete innebär är att det innehåller så mycket olika delar. Bland annat är förändringsledning, projektstyrning, metoder och erfarenheter av bransch/problem komponenter som ingår i att lyckas med mitt arbete.

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
För att upprepa min tidigare poäng, hur en vanlig dag ser ut beror på vilket projekt jag är på. Byter jag projekt byter jag kollegor, mål och arbetsplats. För att ta ett vanligt exempel så kan det ändå innehålla delar som: Administration – uppdatera projektplan eller boka intervjuer, förberedelser – göra en presentation inför ett möte, ta fram en analys av data i excel eller förbereda statusrapport, interaktion – leda en workshop, ringa samtal för att få in data, diskutera lösningar inom projektgruppen, hantera nyckelpersoner för att säkra stöd till projektet, samt mycket mycket mer.

Du nämnde för mig att du har arbetat på flera mansdominerande ställen. Vad tror du det beror på?
När jag är ute hos kund så finns det många branscher som historiskt har varit dominerade av män, byggbranschen, industriföretag och så vidare. Dessutom finns det inom många konsultföretag ofta färre kvinnor ju högre upp i hierarkin man kommer. Att jag hamnat i de sammanhangen hoppas jag beror dels på min egen förmåga att kunna bevisa att jag är bra på det jag gör men också på att vi mer och mer luckrar upp vad kvinnor är typiskt bra på och män är typiskt bra på. Däremot så finns det långt kvar och mycket man kan göra för att förbättra.

Har du något råd till de unga tjejer där ute som funderar på att kanske läsa till ingenjör?
Om du är intresserad av att utveckla ditt logiska tänkande och vill ha en utbildning med hög kvalitet så tycker jag att en ingenjörsutbildning är ett väldigt bra alternativ. Jag tror på att man ska utveckla det man är bra på och tycker är roligt. Som en ytterligare bonus så finns det ofta möjlighet att få jobb efter en ingenjörsutbildning och ofta bra löneutvecklingsmöjligheter. Dessutom finns det en bredd inom ingenjörsämnena som är enorm, se bara på variationen efter en av alla ingenjörsutbildningar som den jag läst.

Vad är du mest stolt över att ha gjort i ditt liv?
Jag är mest stolt över att jag är bra på att vara jag. Det betyder att jag till stor del är nöjd med mitt liv, mina val, min vardag och vad jag bidrar till min familj, mina vänner, kollegor och världen omkring mig. Se till att utnyttja dina egna möjligheter.

Tack för din medverkan och lycka till!

[Intervjun skapades den 1 april, 2015]


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *