Vi på Womengineer har arbetat med IGEday så länge nu att vi ibland måste stanna upp och summera. Vi har ett viktigt och utmanande mål med det vi gör. Låt oss ta det från början.

Vad är IGEday? 
IGEday (Introduce a Girl to Engineering Day) är ett årligt event som arrangeras av Womengineer. Ingenjörsföretag och teknikorganisationer uppmanas att öppna sina dörrar för unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år och låta dem uppleva livet som ingenjör för en dag. Målet med dagen är att deltagarna ska få träffa förebilder och bli inspirerade till att själva vilja bli ingenjör. I år anordnas IGEday för sjunde året i rad, och för första gången bjuder vi in företagen till att arrangera digitala event som alternativ till det traditionella fysiska.

Varför gör vi detta? 
Idag tenderar unga tjejer i stor utsträckning att avstå från tekniska utbildningar, trots höga betyg och tidigare intressemätningar. Okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer kopplat till teknik samt en tro om att det ska vara för svårt har, under allt för många år, skapat ett kraftigt underskott av kvinnliga ingenjörer. Det vill vi på Womengineer ändra på! Förhoppningen är att den ibland svårdefinierade bilden av en ingenjör egentligen gör ska tydliggöras genom IGEday, så att Womengineers vision kan bli verklighet – att det 2030 ska examineras lika många kvinnor som män. 

Hur går det till?
Fredagen den 26e mars 2021 kommer över 50 företag runt om i Sverige öppna sina dörrar, fysiska eller digitala, för dessa ungdomar. Företagen visar allt fantastiskt som deras ingenjörer skapar och de ser till att samla just sina kvinnliga ingenjörer eftersom vi vet att seeing is believing. De berättar om sin affärsidé, förklarar vilka utmaningar deras bransch har och varför ingenjörer är viktiga för att ta samhället framåt. 

Vad kan du göra?
Det är gratis att delta, och anmälan är öppen 11 januari – 12 mars via Womengineers hemsida. Känner du någon som du tycker ska delta på IGEday 2021? Uppmana dem att anmäla sig här!

Tack för att du är med och inspirerar nästa generations ingenjörer!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *