Hur skapar styrelser de bästa förutsättningarna för att driva ett innovationsdrivet arbete?

Published by Aroshine Munasinghe on

Morgnarna är ju inte densamma som innan år 2020, då hann jag knappt med frukost innan jag skulle sticka till jobbet. Nu är det lite annorlunda och jag måste erkänna att jag gillar mina lugna morgnar. Kaffet, en skål med yoghurt och müsli fixades. Kameran och micken på Zoom sattes på. Den här morgonen var inte en vanlig jobbdag, min morgon kickades igång med att få träffa Dr. Daniel Yar Hamidi och kick-ass gänget på deb. Häng med mig och läs vad jag lärde mig på min första utbildningsdag.

Trevlig läsning!
Varma hälsningar,
Aroshine, styrelseledamot på Womengineer 💚

En av de stora frågorna de senaste åren är hur man på effektivt och hållbart sätt kan möta framtida utmaningar som ökar i takt med vårt samhälle rör sig allt snabbare. Det innebär bland annat att styrelsen får ett större ansvar och krav på att driva affär till företagets framgångar med hjälp av den digitala teknikens nya innovationsmöjligheter. Här spelar styrelsens kunskaper om branschen på djupet en stor roll samtidigt som fokuset ska vara på framtiden och den styrande rollen. Trots denna insikt som säkert många bolagsstyrelser har — hur kommer det sig att styrelser fortfarande står stilla, framförallt i sitt innovationsarbete?

Inga verksamheter kan fortleva om vi inte driver ekonomiskt resultat, men någonstans måste vi inse att ekonomi inte är det enda viktiga.
— Dr. Daniel Yar Hamidi, forskare inom bolagsstyrning och innovation

Det gäller att styra pengarna rätt. För att kunna driva ett innovationsarbete behöver man bland annat utvärdera arbetet som sker i styrelser. Enligt Dr. Daniel Yar och professor Silke Machold (2020) är det 45 procent av styrelserna i små och medelstora bolag som inte utvärderar sitt arbete alls. Det är inte så vanligt förekommande att aktivt förbättra styrelsearbetet, man är nöjd med det som redan fungerar. Struktur och vettiga processer spelar roll, men det som skapar innovationsdrivet arbete är genom kultur och kognition. Det är här mångfaldsekvationen kommer in.

Börja med att kartlägga kompetenser som behövs och rekrytera in de personer som kan fylla upp dessa luckor.

Det finns ett antal punkter att gå igenom för att skapa en balanserad styrelse med de bästa förutsättningarna.  Resultat av professionellt styrelsearbete som är effektivt och värdeskapande är till största delen pga. mångfald i styrelserummet. Då handlar det inte bara om en fördelning mellan kvinnor och män. Lika viktigt är att ha blandad skara av talanger med olika bakgrunder, etnicitet, ålder, kultur, utbildningsbakgrund, var man kommer ifrån (även inom Sverige), livserfarenheter, synsätt och kommunikationsstilar. Som ni märker, listan kan bli lång, det är dock viktigt att vi inser att med denna blandning skapas många nya vinklar och tankesätt.

Grunden till innovation är kreativitet,
genom att rekrytera mångfald föder kreativitet.
— Emelie Meurk Demerud

Gruppdynamiken blir mycket bättre om man har olika yttre karakteristiska individer.

Enligt Dr. Yar visar forskningen att det annars finns en risk för att man fastnar i ett klassiskt grupptänk. Grupptänk kan bli en nackdel då det kommer från grupptryck där medlemmarna inte vågar säga ifrån/dela med sig av sina åsikter. “Grupptryck är människans största fiende”, nämnde Dr. Yar i utbildningen. Det håller jag med om och vill uppmana om att styrelsen kan fatta felaktiga beslut för verksamheten pga. en grupp likasinnade personer. Dilemmat med innovation är att man iinte vet hur mycket resurser som krävs, vad det kommer ge för resultat och vilka risker man måste ta. Det är här som kulturen väger in, tillsammans med gruppdynamiken behövs även en kultur där det är tillåtet att göra experiment och även att misslyckas. För  det är ju på så vis innovationskraften bildas.

Vad ska man leta efter för att skapa en bra gruppdynamik i styrelserummet?

Dr. Yar berättar även att det inte räcker med att kunna branschen bra, utan även kunna förstå bolaget på djupet. Hitta personer med stor nyfikenhet som genuint vill lära sig om bolagets affärsmodell, verksamhet, styrkor och svagheter. Personer som vågar att utmana och ifrågasätta utan att låta sig styras av de etablerade spåren i bolaget och på så sätt komma med nytänkande. Det resulterar i att ordförande och ägarna blir mer pålästa och genomtänkta när de kommer med nya idéer. Erfarenhet kommer spela roll men personerna behöver inte vara seniora i ålder, det finns unga “digital natives” som kommer in med nya perspektiv och idéer som man själv kanske inte är medveten om.

Någon gång under styrelsearbetet kommer man mötas av motstånd. — Dr. Daniel Hamidi Yar

En annan intressant punkt som drogs upp under diskussionerna med Dr. Yar och deb-gänget var att man någon gång under styrelsearbetet kommer mötas av motstånd. Gränsdragningarna mellan ledning och styrning är oftast dilemmat. Här gäller det att ha stöd, och hitta allianser som stödjer. En bra gruppdynamik resulterar i ett integrerat tänkande, som handlar om att ha en förmåga att ta in de olika intressenternas perspektiv.

Det räcker inte att checka av boxen när man har tagit in en man eller kvinna in i styrelserummet.

Bild tagen av: All Over, i en artikel “Bolagsstyrelser förändras och ger mer plats för kvinnor“.

Beroende på vilket kön som är majoriteten av styrelserummet så räcker det inte att ta in en av ett visst kön. Som för oss på Womengineer är vi 100% kvinnor, just nu. Det räcker alltså inte att man tar in en kvinna eller en man in i styrelsen för att täcka in mångfald och få en effekt som ska verka i styrelserna. Oftast är man i en blindhet, man ser inte problemet. Arbetet måste fortsätta för att styrelsen ska mjölka ut maximal kompetens och full potential av arbetet. Enligt Dr. Yar och hans forskning har det påvisats att som ensam kvinna (i en mansdominerad styrelse) får man väldigt lite effekt. Det är för att kvinnan inte har någon pol att luta sig mot, kvinnan är ensam i sitt perspektiv och är en utsatt position. Däremot visar fler studier att synen på en styrelses sammansättning håller på att ändras, även om utvecklingen är långsam så går det åt rätt håll. I Sara Almgrens inlägg skriver hon bland annat att det inte ska vara möjligt att säga “kvinnor är svårt att hitta till styrelsepositioner”.

Jag tror på olika människor leka bäst.

För dig som nu har kommit såhär långt i mitt inlägg vill jag som summering belysa att alla bolag måste ställa om och förändras, utan innovation finns ingen hållbar affär. Och då handlar det inte om världsomvälvande innovation, utan att ständigt anpassa sig till den värld man är i. Genom deb.s utbildning ser jag stora vinningar i att arbeta i en balanserad styrelse där beslut tas baserat på olika erfarenhet. Jag tror på olika människor leka bäst. Som styrelseledamot måste jag ta tid och reflektera över vilka kunskaper vi saknar i styrelsen? Hur ska vi etablera förtroende mellan våra nya medlemmar i vår framtida styrelse? Med kunskapen ovan kan vi välja hur vi ska arbeta för att förändra. Förändra måste vi göra för ett innovationsdrivet styrelsearbete. 


Källor:
Bärnman, Sara & Sundgren, Patrick. (2013). Groupthink – Rätt, men på fel sätt?. Karlstad Businiess School.

Hedström, Katarina. (2018). Proffs belyser vikten av mångfald i styrelsen. Göteborgs Posten. 2018.02.25.

Wandrell, Karin. (2019). Så får du en innovationsdriven styrelse. Vinnova. 2019.10.11.

Yar Hamidi, Daniel & Machold, Silke. (2020). Governance, boards and value Co-Creation: Changing perspectives towards a service dominant logic. European Management Journal. 10.1016/j.emj.2020.06.001.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *