Det ska inte vara möjligt att säga “kvinnor är svårt att hitta till styrelsepositioner”

Published by Aroshine Munasinghe on

Från vänster: Hanna Moisander, Emelie Meurk Demerud & Sara Almgren.

I mitt tidigare inlägg nämnde jag om styrelseutbildningen deb. som vi i Womengineers styrelse är med i. Nedan får ni läsa ett gästinlägg om vad grundarna till deb., Sara Almgren, Hanna Moisander & Emelie Meurk Demerud, gör för att förändra branschen. Ett inlägg om att grunda en styrelseutbildning med fokus på att främja mångfald i svenska styrelser.

Trevlig läsning!
Varma hälsningar,
Aroshine, styrelseledamot på Womengineer 💚


“Minoritetsgrupper är svindlande underrepresenterade på beslutspositioner i dagens samhälle och så även i styrelserummen, detta trots att vi vet att innovation och vinst är positiva effekter av mångfald. Att förändra hur bolag styrs är ingenting som förändras över en natt, men tillsammans kan vi göra stor skillnad.”

Sara Almgren, Grundare av diverse executive boards (deb.)

Det finns ett stort behov av mångfald i styrelser samtidigt som samhällets resa dit går långsamt

Det finns idag många bevis som pekar på att mångfald i styrelser ger en mängd positiva effekter. Företag med mest mångfald i styrelsen globalt har 43% högre sannolikhet att gå med vinst (McKinsey & Company 2018). Enligt HBR 2019 kan kvinnliga representanter i en styrelse resultera i bättre beslut inför investeringar och förvärv, ett mer avvägt risktagande och ett förbättrat strategiskt beslutsfattande. Alliance for Board Diversity (2018) visar dessutom ett ökat påtryck från investerare att jämställdheten i styrelser borde ökas.

Hur kommer det sig då att endast 19 % av styrelserepresentanter för Sveriges organisationer är kvinnor (Almi 2019) och att siffrorna från ett mångfaldsperspektiv är ännu sämre? Det var frågan vi ställde oss när vi, Hanna, Emelie och Sara, träffades och någonting som lade grunden för Diverse Executive Boards (deb.).

Vi vill skapa någonting mer än en traditionell styrelseutbildning

För att göra skillnad på riktigt samt öka dom tidigare nämnda siffrorna kände vi att det inte räckte att bara erbjuda en traditionell styrelseutbildning. Vi vill bygga broar in i styrelserummen och öka möjligheterna till en framtida karriär inom professionellt styrelsearbete. För att göra det vill vi blanda teoretisk kunskap med praktiska erfarenheter. Därför erbjuder programmet, förutom en styrelseutbildning, också en adjungerad styrelseplats samt deep dive sessioner där vi gräver djupare i de individuella styrkorna i styrelserummet, utmaningarna som styrelseledamot och varför techkunskap är en viktigt styrelsekompetens. Med denna teoretiska grund och praktiska erfarenhet, bygger vi broar in i styrelserummen och bereder väg för att deltagarna ska kunna ta sig an fler styrelseuppdrag och lyckas med sina ambitioner som professionella styrelseledamöter.

Ett nätverk av fantastiska deltagare

Efter stort söktryck har vi valt ut 17 kvinnor som kommer att få delta i 2020-2021 års program. Vi har mixat ihop riktiga powerwomen i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter för att få till en så dynamisk grupp som möjligt. Tanken är att även skapa ett starkt styrelsenätverk som dessa kvinnor kan ha nytta av i sin fortsatta karriär. Efter vår inledande träff kan vi glatt konstatera att det är en grupp som inte enbart har otrolig kompetens, utan består av en fantastisk öppenhet och energi. Programmets uppbyggnad kommer innebära att alla lär känna varandra mer på djupet, det kommer definitivt skapas affärskontakter och vänskaper för livet!

Våra partners gör det möjligt

Programmet är skapat tillsammans med ett brett nätverk av personer och företag som alla är riktiga hjältar i deb:s utveckling. Våra partners, liksom vi, vet att mångfald är ett viktigt steg för att stärka svenskt näringsliv. De bidrar genom att sprida syftet, vara del av innehållet eller gå in som styrelsepartner och utöka sin styrelse under ett år med en adjungerad ledamot från deb-programmet. Med våra partners och all den kompetens som dom besitter, kan vi utveckla våra deltagares förmågor både på bredden och djupet för att skapa så bra styrelsekandidater som möjligt. 

Det är tillsammans med våra partners som vi kan göra skillnad. Tack Hedy Tech, Daniel Yar Hamidi, Womengineer, Wellstreet, Femme Network och HeartMind Empowerment för att ni gör detta tillsammans med oss!

En utbildning under speciella tider

Vi har under denna vecka genomfört den första delen (av två) av vår teoretiska utbildning. Utbildningen hålls av Daniel Yar Hamidi som själv har god erfarenhet av styrelsearbete samt forskar inom ämnet. Utbildningen hålls i samarbete med vår founding partner Hedylity Technology, en techinnovationsbyrå som fokuserar på att göra ett techavtryck för en bättre värld och jobbar intensivt med de 17 globala hållbarhetsmålen.

Utbildningen är helt digital i år på grund av rådande omständigheter med Covid. Utmaningen med det var att hålla alla engagerade under hela dagen, få till bra interaktiva moment samt behålla den energi och gemenskap vi vill ha genom programmet. För att göra detta så bra som möjligt planerade vi in interaktiva break-out sessions under utbildningens gång samt några roliga gemensamma pausövningar.

Bild från första utbildningsdagen

Kontakta oss!

Hör av er om ni undrar över något till sara@joindeb.se. Läs mer om oss på vår hemsida joindeb.se eller på vårt Instagramkonto join.deb.

Lev väl!

Sara Almgren, Hanna Moisander & Emelie Meurk Demerud – grundare av Diverse Executive Boards (deb.) 💜


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *