Womengineer är idag inne på sitt fjortonde verksamma år. “Va saru att du sa, saru?”, säger ingen förutom vi som är engagerade i organisationen. Vi är såklart inte unika som har funnits så här länge, men för oss betyder det otroligt mycket. Det som började som en bekymrande reflektion när Emelie och jag var så få av vårt slag i föreläsningssalen, och en kul idé att starta en sajt med den magiska potentialen att få exponentiell närvaro online, blev med åren något helt annat. Ett kall om man så vill, som Emelie skrev om i ett tidigare inlägg. Så vart är vi då på väg med alla dessa år i bagaget? Låt mig berätta hur vi tänker.

I Sverige finns idag omkring 300,000 tjejer och icke-binära mellan 13-19 år. Stiftelsen Womengineer drömmer om att varenda en av dem ska ha självförtroendet och kunskapen att kunna välja sin egen framtid. Vi önskar faktiskt inget mer än just det. Det vi gör handlar alltså inte om att alla ska bli ingenjörer, eller att de som säger sig inte vilja det måste upplysas. Det handlar inte heller om att göra motstånd mot de som eventuellt inte skulle tycka att fler kvinnliga ingenjörer behövs. Womengineers arbete handlar helt enkelt bara om att visa upp förebilder och sprida information om ingenjörsyrket så att tjejer och icke-binära får anledning att bejaka sitt teknikintresse och därmed göra ett medvetet och informerat val när de väljer högre studier. På så vis vill vi uppmuntra så att alla som “borde vilja” bli ingenjörer också blir det. 

Det är nämligen så att få av dessa nämnda 300,000 individerna väljer tekniskt inriktade studier, betydligt färre än den motsvarande gruppen killar, trots att studier visar att flickor och pojkar i yngre åldrar uppvisar ungefär lika stort teknikintresse. Här kan du tex läsa mer om just en sådan studie från Skolinspektionen. Som experten på ämnet, tillika medlem i Womengineers Advisory Board, Ulrika Sultan formulerar det i sin rapport “Flickors teknikintresse i fokus” har teknikämnet historiskt sett varit mer sammankopplat med män än kvinnor samt gör människor ofta det som förväntas av dem.

Däremot har vi tagit fasta på två viktiga orsaker som handlar om bristen på kunskap om vad ingenjörsyrket (och studierna) innebär och att de associationer som finns kopplat till teknikbegreppet är förlegade och för snäva.

Att tjejer i lägre utsträckning väljer teknikstudier än killar vet vi beror på en massa olika saker och det är snudd på omöjligt att kartlägga alla bidragande faktorer. Däremot har vi tagit fasta på två viktiga orsaker som handlar om bristen på kunskap om vad ingenjörsyrket (och studierna) innebär och att de associationer som finns kopplat till teknikbegreppet är förlegade och för snäva. Det vill vi ändra på! 

Genom eventet Introduce a Girl to Engineering day möjliggör vi därför så att tusentals tjejer årligen får besöka teknikföretag och utforska sitt teknikintresse. I enkätsvar efter IGEday har vi kunnat sammanfatta att dagen har följande effekt:

  • Deltagarna på IGEday har fått en ökad förståelse om vad teknik är
  • Deltagarna har fått ökat självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen
  • Deltagarna har fått fler verkliga förebilder som har uppmuntrat dem till teknik
  • Deltagarnas förebilder har brutit deras uppfattning om stereotyper och normer inom teknikområdet

Under årets övriga dagar skapar vi inspirerande och informativt innehåll på plattformen Womengineer, som utgörs av sajten du nu besöker liksom sociala medier såsom Instagram, Tiktok, LinkedIn, Twitter och Facebook. Sist men inte minst har vi alldeles nyligen initierat ett helt nytt koncept – det digitala rekryteringsevent vi kallar Womengineer Day. Här vänder vi oss till de som precis har, eller snart ska, avsluta sina ingenjörsstudier.

Visste du att utbildningarna till ingenjör, tillsammans med officersutbildningen, idag är de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade? Genom Womengineer Day vill vi se till så att varenda kvinnlig ingenjör räknas genom att hjälpa de som utexamineras till den bästa starten i karriären, på företag som delar deras värderingar. På så vis får de bättre förutsättningar att nå sin potential, hamna rätt i arbetslivet och bli långsiktiga i teknikbranschen.

Vi arbetar med målsättningen att deltagarna på Womengineer Day ska;

  • Få en ökad insikt i alla medverkande företags värdegrund och syfte
  • Möta verkliga förebilder som visar en genuin version av arbetslivet
  • Stärka sitt självförtroende kopplat till konkreta roller och få generell uppmuntran till framtida karriärval

Allt det jag nu beskrivit är svaren på hur vi har valt att arbeta mot vårt allra mest övergripande mål; att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Det baserar vi på faktumet att världen består av ungefär lika många kvinnor och män, vilket gör det rimligt att anta en liknande fördelning bland de kapabla individer som kan tillföra värde inom ett så pass brett ämne, som både spänner över så många olika områden och finns integrerat i så många delar av vårt samhälle, som teknik. 

Så med fjorton år i ryggen, och nio år kvar till vår målbild, är vi lika övertygade om vårt syfte nu som då. Vi har dessutom fått sällskap av en mängd initiativ på samma tema som dykt upp de senaste åren. Då var en handfull tjejföreningar på universiteten våra närmaste “branschkollegor”, nu är vi en del av en rörelse. Det tog vi fasta på när vi anordnade Womengineer Awards 2018 som blev en välbehövd tillbakablick på våra första 10 år och ett tillfälle att uppmärksamma allt positivt som skett sedan dess. Fortfarande idag ger minnet av den kvällen mig rysningar, och jag var underbart nog inte ensam om att få energi av den unika uppslutningen av otroliga förebilder. Det är också ett konkret kvitto på att Womengineers arbete har betydelse. Annars hade världen aldrig fått ta del av de lösningar som till exempel ingenjören Amanda Axelsson i framtiden kommer ge oss.

Vi har också sett att näringslivet har börjat skaffat sig en tydligare inställning till vikten av jämställdhet inom tech-branschen, och de börjar förstå att de måste prata mindre och göra mer. Södra och BillerudKorsnäs är två utmärkta exempel på detta. På KTH är numera jämställdhet ett obligatoriskt inslag på alla program och Chalmers satsar hundratals miljoner på att höja högskolans vetenskapliga kvalitet genom en jämnare könsbalans. 

Vi börjar helt klart känna av förändringens vindar kopplat till attityden kring vem som kan arbeta med teknik. Men allt detta bygger förstås endast på ett antagande. I slutändan kan vi på Womengineer bara arbeta för det vi tror på – att en jämställd teknikbransch är en förutsättning för att komma åt all kompetens, kreativitet och drivkraft som människan har kapacitet att generera och som vi alla har ett gemensamt behov av. 

Eller vad tänker du? 

/Marie Ideström, medgrundare och VD


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *