Idag tenderar unga tjejer i stor utsträckning att avstå från tekniska utbildningar, trots höga betyg och tidigare intressemätningar. Varför är det egentligen så?

Womengineers tes är att det är en kombination av många saker. Inte minst har okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer kopplat till teknik samt en tro om att det ska vara för svårt, under allt för många år, bidragit till det kraftiga underskott av kvinnliga ingenjörer som idag råder. Det vill vi ändra på. Förhoppningen är att den ibland vårdefinierade bilden av vad en ingenjör gör ska tydliggöras genom IGEday, så att Womengineers vision kan bli verklighet – att det 2030, i Sverige, ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

Ulrika Sultan doktorerar på Linköpings Universitet om flickors teknikintresse och hur det kan behållas upp till vuxen ålder. Hon menar att “en flicka föds inte ointresserad av teknik, hon formas till det. Hennes uppfattning om teknik och hennes plats i en teknisk värld grundar sig i hur teknik gestaltas i skolundervisningen, men också av förväntningar från vårdnadshavare, vänner, media och samhället. Det handlar bland annat om hur flickor förväntas vara.”

Därför tror vi att det behövs särskilt riktade satsningar för att just tjejer och icke-binära ska kunna uppdatera sina förväntningar om sig själva och börja hitta sin plats i vår tekniska värld.


Vill ni höra oss presentera rapporten?
Den 5 juli kl.15:00 kommer vi hålla ett seminarium under den digitala Almedalsveckan.
Missa det inte!0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *