Det finns en enkelhet i matematikens och hela vetenskapens värld som inte alltid är helt lätt att förklara. Jag attraheras av den för den där enkelhetens skull. Det fina är att man inte behöver tycka och tänka så mycket. Det finns ett rätt svar och så finns det väldigt många fel svar och så enkelt är det. Nästan. Kanske inte alltid men det är så det presenteras i läroböckerna och på tentorna. Du kan svara rätt och få poäng eller så svarar du fel och riskerar att bli underkänd. Det är hårt men så länge du lär dig det du ska kunna klarar du dig.

87d06259-2e99-47f6-b9c1-ca2febd7c01d

Det finns bara ett rätt svar, eller? Bilden är lånad härifrån.

 

Den där enkelheten saknas i det ämne jag nu ska försöka skriva om. Man skulle kunna säga att det tillhör ämnesklassen humaniora och det tilltalar mig sällan då jag så desperat vill ha de där riktlinjerna för vad som är rätt och fel.

Jag tänker skriva utan länkar till artiklar eller andra källor och därmed vill jag understryka att det jag nu skriver är MINA personliga åsikter. Det handlar om vad jag tycker, det handlar om hur jag tänker och det baseras inte alltid på fakta och vetenskap. Det jag tycker och tänker kommer från de erfarenheter jag samlat på mig under mina 29 levnadsår (när blev jag så gammal?). Det handlar om tankegångar som stötts och nötts från de erfarenheter jag fått genom att vara dotter, kvinnlig student och mor till både en dotter och en son. Det handlar om varför vi behöver fler kvinnliga ingenjörer.

Womengineer mål är att det

 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga

Läs mer här.

 

wecandoit

 

Hur gärna vi än vill leva i ett jämställt samhälle så gör vi inte det. Människor kategoriserar. Det är vi upplärda till och i många fall kan det förenkla livet. I andra fall kan det stjälpa, som när kvinnors värde förminskas och en yrkesgrupp som utvecklar hela samhället representeras av män. Huruvida skillnaden hos män och kvinnor är genetisk, inlärt eller en ordentlig blandning mellan de båda tänker jag inte gå in på. Jag nöjer mig med att konstatera att jag under min livstid kunna urskilja att människorna som lever i samhället tenderar att uppvisa olika beteenden i olika situationer beroende på om de är tilldelade två x-kromosomer eller inte. Här i ligger kärnan till varför jag så starkt drivs av Womengineer mål. Jag tror på och vill vara en del av att utveckla ett samhälle för alla. Jag tror att mina erfarenheter skiljer sig ifrån mina manliga klasskamraters och att de därför är värdefulla. Hela min klass består av väldigt kompetenta blivande ingenjörer och jag tror att vi alla kan bidra.  Min uppväxt och mitt sätt att se på saker kan berika och tillföra nya sätt att tänka. Det är lätt att bli enkelspårig i en homogen massa. Jag tror att mitt synsätt och de kopplingar jag gör när jag löser problem kan vara annorlunda men ändå rätt. För ni vet det där jag skrev om i början? Det där om att det alltid fanns ett rätt svar… Det stämmer inte riktigt. Visst finns det ett rätt svar. Grejen är den att det finns så väldigt många vägar till det där svaret. Och ibland, om man är skicklig och har lite tur, så hittar man på helt nya svar som är ännu bättre!

Bilden är lånad.

Bilden är lånad härifrån.

Mia


1 Comment

Marie · December 7, 2015 at 9:27 pm

Sjukt bra sagt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *