Du är din egen lyckas smed! Det kanske är lite av en kliché men de är så sant som de är sagt. Du är den som har makten över ditt eget liv, du bestämmer. Vem ska du bli när du blir stor? Hur ser ditt liv ut om fem år? Tio år? 20 år? Du har makten att ge dig själv verktygen för att ta dig dit.

Visst, de finns oförutsägbara händelser, vi kan inte kontrollera allt i vår tillvaro. Inte på något sätt! Därför är det viktigt att ta tillvara på det vi har, bestämma över de vi kan bestämma över.

Innan jag sökte in till ingenjörsutbildningen rannsakade jag mig själv, mitt liv och min bild av framtiden in i minsta detalj. Det jag kom fram till var att jag ville ha en framtid där jag hade valmöjligheter. Om jag inte gillar en arbetsplats eller en chef skulle jag kunna byta utan större problem. Jag insåg att jag behövde en lön som kunde täcka upp för ett drägligt liv för (minst) två barn. Jag behöver känna att det arbete jag gör är betydelsefullt och stimulerar mig som person, om det inte gör det kan jag inte motivera mig själv att vara ifrån de där små liven 8 timmar varje vardag.

duär

Bilden är lånad.

Vad finns det då att välja på? När man inser att vetenskap är intressant och problemlösning är kul, ja då är det bara att bli ingenjör!

Mia


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *