En ingenjör har ett flertal verktyg som hjälper henne i hennes utbildning och senare i det yrkesverksamma livet. Många av de här verktygen har man användning av (och möjlighet att öva sig på) redan innan man påbörjar sin ingenjörsutbildning och därför vill jag presentera er för dem!  

Förmågan att arbeta i grupp
Grupparbeten är något som ofta förekommer både under utbildningen och senare i det yrkesverksamma livet (fast då kallar vi det projektarbeten). Det är någonting vi som bloggar här på Womengieer har skrivit om förut, bland annat här och här. Det handlar till stor del om att kunna kommunicera med varandra. Det handlar om att känna av dynamiken i gruppen och att kunna ta plats utan att trampa andra på tårna. Det handlar om att kunna bedöma, berömma och kritisera. Det handlar också om att veta vem som ska göra vad och veta vad man ska göra när någon inte sköter sig. För mindregrupparbeten är arbetsfördelningen kanske inte så noga. Alla hinner nog göra alla moment. Men när uppgifterna växer och grupparbetet helt plötsligt går ut på att man ska optimera en luftmotor och generera 7,5 hp så behöver man vara mer strukturerad. Alla kan inte göra allting. Det är slöseri med resurser att dubbelarbeta. Arbetsfördelningen kräver att alla gör sin del. Om någon avstår från att arbeta blir hela gruppen lidande. Sådana situationer kan upplevas som väldigt känsliga och jobbiga för många, speciellt första gången de händer. Då är det bra att veta hur man ska lösa dessa problem.

illustration-akta-team

Det är många bitar som ska falla på plats för att ett grupparbete ska bara riktigt givande

Så hur ska du kunna bli bättre på det här? Det är väl som med allting annat; teori är bra till en början men tillslut måste man testa det teoretiska i praktiken. Det handlar alltså om att öva. På skolan förekommer det säkerligen en del grupparbeten. Utöver det är alla gruppaktiviteter en typ av övning. Lagsporter, ungdomsråd, teatergrupper, syjuntor, elevråd, bokcirklar, att arbeta för skoltidningen … alla typer av sammankomster tränar dig i att kunna kommunicera och vara en del i en grupp. Här har du möjlighet att analysera hur gruppen fungerar. Vad händer om Anna inte har läst boken som ska diskuteras? Vad händer om Elin inte har tränat på sina repliker? Vad händer om Stina är sen? Här kan du också se vilken roll du spelar i gruppen. Du kan passa på att fundera på om du är nöjd med den rollen eller om du hellre hade haft en annan. Fundera också på hur det kommer sig att du hamnade i just den här rollen och hur det hade sett ut om du hade intagit en annan roll.

Nästa gång ska jag skriva lite mer om kommunikation, missa inte det!

Mia


2 Comments

Ingenjörens verktygslåda: kommunikation · November 13, 2014 at 10:24 am

[…] kan även läsa Ingenjörens verktygslåda: Att arbeta i grupp  Nästa gång kommer jag skriva om Nyfikenhet, missa inte […]

Ingenjörens verktygslåda: Nyfikenhet · November 19, 2014 at 4:32 am

[…] kan även läsa Ingenjörens verktygslåda: Att arbeta i grupp och Ingenjörens verktygslåda: Kommunikation. Nästa gång kommer jag skriva om Teknik, missa inte […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *