Jag har presenterat mig förut, så många av er vet att jag läser hållbar energiteknik, HET. Varför? Jo för att hållbar energiteknik är framtiden, detta är en av de största frågorna vi kommer behöva lösa. Detta är väldigt aktuellt och väldigt viktigt! Vi kommer inte kunna leva i en värld som inte klarar av att hantera det växande energibehov.

Världens energikonsumtion beräknas öka med 56 procent från 2010 till 2040.

energinyheter.se 

Den största frågan just nu handlar om klimatförändringarna. Ni har alla hör talas om den globala uppvärmningen och många av er har säkert ett hum om vad det är. Om inte så ska jag låta Futurama-gänget förklara det hela för er:

Vi måste alltså minska på växthusgaserna, sedan är problemet löst. Inga problem, lätt som en plätt! Eller? Nej. Man har försökt (man försöker). När den första generationens biobränslen (den som gjordes av bland annat majs och socker) började dyka upp lovordades den.  Här hade man alltså ett sätt att driva sina bilar utan att förbruka fossila bränslen. Fantastiskt, problemet är löst! Eller? Nej. Man insåg snart att majs och socker faktiskt är något vi människor vill ha och att man behövde röja ny odlingsmark. Hela den där odlingsmark- frågan är känslig. En möjlig lösning är GMO även om det är någonting många är en aningen skeptiskt till.

Efter  problemen med den första generationens biobränslen blivit ordentligt kartlagda började man diskutera möjligheterna att göra biobränslen av GROT och svartlut. Hur det bli i framtiden får tiden utvisa. DME har diskuterats flitigt.

Nu får man inte glömma att  drivmedel till bilar är bara en del av problemet när det gäller den globala uppvärmingen. Metan är en ännu värre växthusgas och metanutsläppen ökar i takt med att vår konsumtion av nötkött ökar. Om ni vill veta mer kan ni se på Vetenskapens världs Miljövänligt kött- finns det?

Man bli lätt lite matt och ganska uppgiven när sådana här frågor diskuteras. Känslan av att inte kunna bidra är överväldigande. Det är därför jag läser HET. Jag vill kunna göra mer än att sopsortera, äta vegetariskt två gånger i veckan och åka buss. Jag vill bidra och förbättra. Jag vill vara en del av lösningen. Jag vill vara ingenjör!

Många problem kräver många lösningar

Problemen är många men det är också lösningarna!

 

Mia


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *