14212696_1392231887471124_2629268667365666518_n

Dream hair or dream career? De två omslagen, där det vänstra är det verkliga och det högra är ett idealt scenario utifrån detta inlägg, visar tydligt hur tjejer matas med budskap som har ett starkt fokus på skönhet och yta. Men är det vänstra omslaget tvunget fel och det högra omslaget uppenbart hur det egentligen borde se ut?

girlslife

Utifrån att killar samtidigt inspireras till att “explore your future” och får läsa om “how to be what you want to be” är svaret enkelt: JA. Jag bubblar av ilska när jag tänker på skillnaden mellan hur unga tjejer och killar uppmuntras så tydligt i olika riktningar.

Å andra sidan tänker jag också att det inte riktigt är så enkelt.  Det är inte bara omslaget till vänster som sänder ut det budskapet det gör, utan alla typer av medier pumpar dagligen ut detta budskap. Det tror jag absolut är en anledning till varför könsfördelningen i näringslivet eller exempelvis på en ingenjörsutbildning idag inte är jämt fördelad, men det högra omslaget behöver inte tvunget vara lösningen till att förändra detta. I alla fall inte på kort sikt.

Att tjejer idag matas med budskapet om att deras utseende är viktigt innebär också att många tjejer idag tycker att det är viktigt.  Jag tror därför snarare att bilden behöver nyanserars – att  vara smart ska inte utesluta att vilja vara snygg, för i så fall missar vi väl att nå ut till de tjejer som tycker att både dream hair och dream career är viktigt?

 

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *