Bilder på exjobbspar efter exjobbspar har avlöst varandra de senaste veckorna i mina sociala medier. Jag och alla mina kurskamrater är glada och stolta över att 5 års studier är genomförda. Nu är vi civilingenjörer. C I V I L I N G E N J Ö R E R. Det enda jag med säkerhet kan säga att vi också har gemensamt. Dessa 5 år har inte sett lika ut för någon av oss och varje ny resa som påbörjas nu är också helt unik. Alla kommer hamna på olika jobb. Det är väl därför det är svårt att ge ett tydligt och konkret svar på frågan: Vad gör en civilingenjör? Och att också beskriva hur det är att plugga till det. Det som är så bra med det är anledningen till det. Att det styrs mycket av vad du själv är nyfiken på, vad du prioriterar och vad du har för mål med din utbildning och karriär.

För drygt ett år sedan skrev jag om mina sju anledningar till varför en ska börja plugga till civilingenjör:
1. Att utmanas
2. Alla inspirerade människor en träffar
3. Vänner för livet
4. Alla möjligheter efter examen
5. Ideellt engagemang
6. Studentliv
7. För att det bidrar till ett mer jämställt samhälle

Dessa sju anledningar är nog ganska lika för samtliga utbildningsval, förutom nr 4, ”Alla möjligheter efter examen”. Nu är det dags för mig att utforska alla möjligheter (!!!). De senaste två åren på universitetet har många kurser utförts som projekt gentemot företag. Under utbildningen har en alltså fått börja utforska olika möjligheter som en civilingenjör har. Dessutom har en fått uppleva att ”wow, det jag lärde mig i den här kursen kan faktiskt appliceras i arbetslivet och skapa förändring”.

Examensarbetet är ett exempel på ett sådant tillfälle. Tillsammans med min exjobbspartner, var jag på ett stort globalt företags transportinköpsavdelning. Med vår masterinriktning inom logistik kunde vi ta fram åtgärder för hur de ska arbeta för att välja transportleverantörer med en hög miljömässig prestanda. Vårt arbete kommer förhoppningsvis bidra till att organisationens klimatavtryck minskar. Ett uppdrag som en civilingenjör kan arbeta med, men bara en av alla de möjliga arbeten som finns för civilingenjörer.

Jag har valt en annan väg för mitt första jobb, men det innebär inte att den andra möjligheten inte finns kvar. Kanske är det något jag jobbar med om några år eller så jobbar jag med något helt annat. För vad gör en civilingenjör? Det är en fråga jag ser fram emot att få upptäcka själv under min framtida karriär.

Mitt sista försök att beskriva vad en civilingenjör gör, kanske blev mitt minst konkreta :-)
Jag vill tacka för den tid jag har fått skriva för Womengineer. Womengineers mål är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer. Flertalet studier visar att jämställda organisationer är något vi alla skulle tjäna på, därför är det så viktigt att Womengineer och liknande initiativ finns. Jag hoppas därför att  mina inlägg har inspirerat någon läsare till att börja plugga till ingenjör eller fått någon att fortsätta kämpa med sina studier.

Jag finns kvar för att besvara alla frågor om vad en civilingenjör gör eller andra funderingar: kajsa.barman@gmail.com. Tack för den här tiden!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *