Att lyfta viktiga samhällsfrågor är briljant marknadsföring, särskilt när det handlar om jämställdhet som Amanda Lundeteg pratar om i Världens viktigaste klassrum. Detta är en viktig fråga eftersom “kvinnor utgör halva befolkningen och har dominerat universitetsutbildningar i flera decennier, trots detta råder det en överrepresentation av män på ledande befattningar”. Inom svenskt näringsliv existerar “Anderskretsloppet” som Amanda så klockrent benämner det. Näringslivet är bara en av många sektorer som är mansdominerade. Ett annat exempel är att 73% av Sveriges ingenjörer är män.

group-of-business-people-at-meeting-around-table-with-two-men-shaking-hands
Anderskretsloppet – Anders rekryterar Anders till en styrelse med andra Anders. Nyrekryterade Anders kommer i sin tur att rekrytera en Anders. Kretsloppet som måste brytas! (Bildkälla)

Jag håller med Amanda när hon säger att  många svenskar tänker “gud vad vi är bra” och är nöjda med läget när det kommer till jämställdhet. Detta brukar alltid göra mig frustrerad och häromveckan fick jag en förklaring till varför. Det är nämligen så här enkelt: antingen så är det jämställt eller så är det inte jämställt. Sverige är inte jämställt och därför borde vi  inte tycka “gud vad vi är bra” när det kommer till jämställdhet.  Listan över fördelar med jämställdhet kan dessutom göras lång – det finns alltså inget som talar för att vi borde vara nöjda med dagens samhällsstruktur, varken som kvinna eller man.

Hur som helst – vad kan vi göra för att uppnå ett jämställt Sverige?

Enligt Amanda är förebilder viktigt:

“om jag inte ser någon annan svart kvinna på en ledande position, då tror såklart inte jag att det är möjligt för mig”

Det är så vi på Womengineer också resonerar. Hur troligt är det att tjejer vill utbilda sig till ingenjör när detta yrke oftast förknippas med män? Vi behöver fler kvinnliga förebilder!


Amandas ytterligare tre tips är dessa:

  • Tacka alltid  ja! (som tjej) och grubbla istället i efterhand. Detta känns som ett återkommande tips i detta forum, som många gånger också följs av: om du tackar ja och inte klarar av det du tagit dig an kan du nästan alltid fråga om hjälp.
  • Tack nej som kille om du rekryteras till en homogen grupp med män och tipsa om en kvinna istället. Så bra tips till killar. För egentligen, hur kul är det att arbeta i en homogen grupp med bara män?

Hur bra vore det inte om vi kunde uppnå ett jämställt Sverige innan 2040? Eller som vi inom Womengineer jobbar mot: att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.


1 Comment

Digitaliseringen i fokus i Almedalen | Futurion · July 8, 2016 at 10:36 am

[…] Lundeteg, VD på stiftelsen AllBright, som arbetar för att stoppa Anders-kretsloppet i svenska företagsledningar ser digitaliseringen som en ny möjlighet att snabba på […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *