GUD blir DUG baklänges

The Dreamer, The Thinker, The Drinker, The Do:er, The Coder, The Leader, The Runner, The Daughter, The Lover, The Hipster, The Entrepreneur, The Grandchild, The Speaker, The Loser, The Sister, The Traveler, The Friend … Det blir lätt kaos när man försöker vara för mycket samtidigt. ”Men var bara dig Read more…