The Vark Test

Som jag tidigare berättat har jag och mina kursare en projektkurs denna läsperiod. Bortsett från att faktiskt genomföra den uppgift vi fått innehåller kursen även ett antal seminarier i gruppdynamik och projektplanering. Idag hade vi dagens fösta seminarium och ett ämne som seminariet behandlade var det faktum att människor kan Read more…