Multitasking till max

Hej! Sedan vi senast hörde har min multitaskingförmåga testats till sitt yttersta – Nollningen drog igång under min sista jobbvecka, vilket resulterade i att jag skulle lyckas balansera jobblivet med de åtaganden jag hade som Styrelseledamot under den första veckan på terminen. Mitt i allt detta skulle jag dessutom skriva Read more…