I sann ingenjörsanda

Ingenjörskonst kan vara många olika saker. Allt ifrån nya uppfinningar till kända entreprenörer. Ingenjörskonst handlar för mig om att lösa problem, men lika mycket om ett sätt att tänka. Ett sätt att lära sig nya saker genom att börja med den svåraste uppgiften. Att aldrig börja från början och alltid sluta Read more…