CV of Failures

Johannes Haushofer, psykologiprofessor från Princeton University, valde nyligen att publicera ett alternativt CV där han enbart listade sina misslyckanden så som utbildningar han inte kommit in på, positioner han blivit nekad och stipendier han inte fått. Motiveringen till att publicera CV:t var att misslyckanden, till skillnad från framgångar, ofta är Read more…