Mitt i inspirationens centrum

I jämförelse med många andra utbildningar får man som civilingenjörsstudent väldigt lite praktik under sin studietid. Tillskillnad från de som studerar till lärare eller läkare, ingår det (mig veterligen) ingen obligatorisk praktik i de 300 högskolepoäng som min utbildning utgörs av. Avsaknaden av “påtvingad” yrkeserfarenhet är en av de få nackdelar jag Read more…