Sara Lindstrand

Published by Emelie Emanuelsson on

Sara Lindstrand är Civilingenjör med en kandidat i Design & Produktframtagning, och en master i Mekatronik, från KTH. Redan som liten hade Sara kontakt med teknik och ett stort intresse för matte. Idag arbetar hon som Senior Manager Sustainability på AFRY. Hon har under sin tid på AFRY visat mod och ett enormt driv inom hållbarhetsfrågor. Här får ni lära känna henne lite bättre.

Hej Sara! Så häftigt att du är ingenjör! Var och vad läste du på universitet?

När jag studerade vid KTH läste jag en ingenjörsutbildning som heter Design och Produktframtagning (DOP), där jag tog en tvåårig Master med inriktning mekatronik. Jag var tidigt under mina skolår intresserad av teknik, matte och kemi, och därför kändes KTH som ett bra alternativ för mig. När jag läste igenom KTHs programkatalog stod DOP ut som mest kreativt och kändes därför som det bästa valet för mig. Så här i efterhand inser jag hur viktigt det är med en bra programbeskrivning för att intressera studenter i utbildningen. 

“Särskilt viktigt för att få fler kvinnor att kliva in i ingenjörsbranschen och i maktpositioner då bristen på mångfald göra att man missar viktiga perspektiv.”

Sara Lindstrand

Var kom intresset för teknik ifrån?

Jag har varit i kontakt med teknik i hela mitt liv. Min mamma har jobbat i mönsterkortsbranschen i 34 år och min pappa med internationella infrastrukturprojekt och inom informations och kommunikationsteknik. Det bästa jag visste var att få följa med mamma till jobbet som barn och jag fascinerades av alla maskiner på mönsterkortsfabriken på Ekerö. Dock har jag alltid tyckt att ingenjörsyrket i sig känts oklart. 

Hur var det att plugga på KTH?

Det var så roligt och jag ser tillbaka på det med glädje. På universitet träffar man människor med samma intressen som en själv och man blir framförallt utmanad intellektuellt. Detta var något som jag längtat efter tillsammans med möjligheten att jobba kreativt. 

Vad var roligast/svårast under dina år på KTH?

Under min utbildning fick man möjlighet att lösa problem i en social kontext, grupparbeten. Detta var både väldigt roligt men också givande då det var förberedande erfarenheter inför arbetslivet. DOP utmanade både mitt ledarskap och min sociala sida. Angående vad som kändes jobbigare, jag kommer ihåg att det var svårt att vara motiverad och prestera i kurser som jag inte fann intressanta. Med det sagt vill jag tipsa era läsare om att satsa på något de tycker är kul, då löser sig resten! 

“Var inte rädd att misslyckas eller att få ett ”nej”. Man lär sig av sina misstag.”

Sara Lindstrand

Hur hamnade du hos vår Diamond Partner AFRY? 

Efter KTH började jag först som konsult på ett annat teknikkonsultföretag där jag fick möjlighet att prova olika roller som elektronikkonstruktör, systemägare och mjukvaruutvecklare och genom en tidigare kollega hamnade jag sedan på ÅF (numera AFRY). Under min första tid var jag teknisk projektledare och artikelägare inom sensor- och styrenheter på Scania, ett otroligt lärorikt och tekniknära uppdrag. Jag är otroligt glad att jag hamnade här. AFRY har ett väldigt tydligt jämställdhets- och hållbarhetsarbete och när jag började låg ett stort fokus på att verka för fler kvinnor i teknikbranschen vilket är en viktig fråga för mig.

Vad jobbar du med idag på AFRY?

“Jag insåg att, för att nå mina mål och realisera mina drömmer, måste jag kliva ur min comfort zone.”

Sara Lindstrand

Jag samlade mod till att kontakta hållbarhetschefen, trodde det skulle vara läskigt och märkte sedan att det inte var så farligt, då jag efter min första föräldraledighet var mellan uppdrag och ville kartlägga AFRYs största kunders hållbarhetsmål och hur vi bidrar till dessa. Närmare bestämt hur vi genom uppdrag/konsultarbete bidrar till hållbar utveckling. Under denna period läste jag parallellt med jobbet en distanskurs på 15 hp på Blekinge Tekniska Högskola, i Strategisk Hållbar Utveckling. Efter kartläggningen fick jag möjligheten att leda ett internt projekt i samarbete med RISE mättekniska enhet där målet var att utveckla ett verktyg och mätmodell för mätning av AFRYs hållbarhetprestanda. Efter min andra föräldraledighet kontaktade hållbarhetschefen mig och erbjöd mig en roll på Group Sustainability-funktionen där jag sitter idag. 

Wow! Vilken resa! Var kom intresset för hållbarhet ifrån? 

Jag tror egentligen att det ligger i ingenjörens natur att lösa problem, utforska, skapa något nytt eller effektivisera något befintligt – görs det med rätt syfte skapar det värde och utveckling. Egentligen jobbar många ingenjörer med hållbarhetsfrågor utan att veta om det. För mig blev det väldigt tydligt att jag ville ta vara på det jag lärt mig genom min tekniska bakgrund och skapa en brygga till viktiga hållbarhetsfrågor. Jag vill verka för att vi bygger hållbara lösningar för framtida generationer. På AFRY jobbar vi i olika branscher och det är svårt för oss på koncernnivå att detaljstyra hur olika uppdrag utförs, men med ett tydligt hållbarhetstänk som genomsyrar organisationen kan vi förmedla till alla specialister och ledare vad vi förväntar oss av genomförandet. Om jag kan vara med och driva AFRY till att skapa en bättre värld, exportera och skala upp den kunskap som vi har i de nordiska länderna, känner jag att jag har gjort ett bidrag. 

“Vår generation är medveten och vi vet att det är allvarligt läge för planeten. Det finns inget utrymme eller tid att vänta, utan vi måste vara den motor som generar förändring, för jordens resurser är inte oändliga.”

Sara Lindstrand

Har du alltid haft vetat att hållbarhet skulle bli en hjärtefråga för dig? 

Jag är mocambikan och svensk, ibland säger folk att jag är halv men jag ser mig som dubbel! Jag har bakgrund från och har bott i Moçambique när jag var liten och som vuxen har jag varit delaktig i utvecklingsprojekt i Tanzania. Samtidigt tillhör jag inte normen i det svenska samhället. Det har gett mig drivkraften att vilja påverka den normen för att fler ska få ta plats. Samtidigt har jag behövt reflektera över och bli medveten om mina egna privilegier. 

“Alla föds inte med samma förutsättningar. Inte minst om vi ser till de strukturer i samhällen som skapar systematiska orättvisor såsom ojämlikhet och reella hot i form av klimatförändringar, hot som främst slår mot de som redan är mest utsatta. Vi ser nu flera globala rörelser där inte minst den yngre generationen höjer sin röst för rättvisa.”

Sara Lindstrand

Det finns stora strukturella utmaningar i samhället och detta är något som alltid funnits hos mig och motiverat mig till att läsa en utbildning som tillåter mig att bidra till förändring. Enligt mig är det ingenjörer som formar vår levda tillvaro på många sätt. Vårt avtryck finns i byggnader, vägar, AI, kylskåp, mobiler – vi skapar värde som har och fortsätter att bidra till att förbättra människor levnadsstandard. I Tanzania kunde jag se vilken skillnad tillgång till egenproducerad el och ljus med solcellsteknik hade för människor som inte hade tillgång till det statliga elnätet. De behövde inte använda livsfarliga och dyra oljelampor, det skapade förutsättningar för barnen att plugga på kvällarna och stärkte kvinnors rättigheter och möjligheter. 

“Jag drömmer att vi med teknikens hjälp, innovation och design skapar en jämlik värld för alla – även framtida generationer. Många människor har inte tagit del av den utveckling och standard som vi tar för givet i den rikare delen av världen. Detta är något som i grunden har drivit mig otroligt mycket och något som jag har med mig när jag går till jobbet varje dag.”

Sara Lindstrand

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *