Kristina Englund

Published by Roos Bottema on

Från telekom, till IT, till konsultbranschen. Kristina Englund har haft en massa olika roller som ingenjör och en väldigt inspirerande historia att berätta. En historia som börjar med hennes gymnasietid då hon läste teknikprogrammet med elinriktning. Då kunde man läsa programmet på fyra år, vilket Kristina gjorde. Därefter stod hon inför valet om hon skulle söka till högskolan med en gång eller inte, hon hade ju alltid varit intresserad av att bli ingenjör. ”Jag fick möjligheten att gå en traineeutbildning på Telia, ett stort telekom bolag. Det var väldigt lyxigt eftersom jag fick en fast anställning och en teoretisk utbildning där jag lärde mig extremt mycket såväl om fysik som om den praktiska verksamheten av ett telekomföretag.”

Trots jobbet och utbildningen på Telia kliade det fortfarande hos Kristina att bli ingenjör. Hon fick tjänstledigt och började ett nytt äventyr på KTH: Teknisk Fysik. Att utbildningen sträcker sig över fem år var för länge för Kristina. Så snabbt som möjligt ville hon tillbaka till näringslivet! Det var hennes mål. Och målet uppnåddes redan två efter starten på KTH. Ja, hon klarade teknisk fysik på bara två år! ”Jag fokuserade väldigt mycket på skolan under den tiden, jag var inte så engagerad i studentlivet. Mitt mål var att kunna fortsätta jobba, det hade jag ju gjort sedan länge och det passade mig.”

Efter att ha jobbat inom telekom i flera år, och sedan också i IT, jobbar Kristina idag på företaget WSP. Det är ett konsultföretag som arbetar inom en mängd olika sektorer; de hjälper till att bygga städer, broar och järnvägar men jobbar också med både energi och miljö. Kristina är chef för affärsområdet Environmental. Hon har ansvar för 600 människor med många olika kompetenser, bakgrunder och nationaliteter. Gruppen består av allt ifrån civilingenjörer, naturvetare, miljövetare och jurister. Kristina berättar stolt att WSP är ”måna om att anställa människorna med bäst kompetens, oberoende av bakgrund, kön, eller nationalitet. Fördelningen män/kvinnor på min avdelning idag är 50/50 och vi jobbar aktivt för att få samma fördelning i chefspositionerna.”WSP:s hemsida kan man läsa om deras globala mångfalds- och inkluderingspolicy som säkerställer förutsättningar för en inkluderande kultur inom företaget.

Utöver att jobba med en inkluderingspolicy, var WSP ett av de deltagande företagen på IGEday 2021. För att kunna sträva mot en mer jämn könsfördelning gäller det att inte bara jobba med rekrytering, utan också inspirera den framtida generationen. Det är precis det WSP gjorde den 26:e mars, liksom de nu gjort flera år i rad. Årets omgång innebar att de lät 59 tjejer besöka företaget online för att bli inspirerade av kvinnliga ingenjörer som jobbar med en massa spännande saker. Så här tyckte en lärare som deltog med sina elever på IGEday hos WSP 2019.

“Det jag tyckte var roligast var att man fick veta så mycket information om hur det är att vara ingenjör. Att ingenjörsbranschen är så stor visste jag inte.”

Deltagare hos WSP på IGEday2021

Kristina tror att en stor anledning till varför fördelningen män/kvinnor trots allt ser så mycket bättre ut idag än vad den gjorde när hon började jobba som ingenjör är delvis att det finns många fler ingenjörslinjer som är mer tvärvetenskapliga. Program med stort fokus på ekonomi, miljö och samhället. Hon tror att det är ett bra sätt att attrahera fler tjejer till teknikinriktade utbildningar. ”Dessutom är det jätteviktigt att ingenjörer får ett bredare perspektiv. Näringslivet behöver förståelse för bredare frågeställningar, och då är det jättebra om man inte bara jobbar med människor med en väldigt tekniskt tung bakgrund. ”

När man jobbar i en mansdominerad bransch, vilket Kristina har gjort under hela sitt yrkesliv, är det väldigt viktigt att få support från de andra kvinnorna man träffar. Detta kan man göra genom till exempel mentorskap. Kristina har både haft mentorer och varit mentor själv. ”Det känns som en trygghet att ha en mentor. Någon utifrån som man kan få tips från och bolla tankar och idéer med. När man själv är mentor är det viktigt att verkligen ha ett intresse för den andra personen, att vara lyhörd och att inte pådriva sanningen utifrån egen erfarenhet. Man finns där för att hjälpa och stötta dem, men de ska hitta på egna lösningen i slutänden.” 

Visst förstår man att Kristina uppenbarligen har en hel del insikter från sin intensiva karriär. Insikter som säkerligen är värdefulla i ett mentorsroll. Som en slags mentor i intervjuformat tackar vi därför Kristina för att hon har velat dela sina tankar med oss och kanske fick du just nu upp ögonen för det där kanadensiska konsultbolaget med den röda loggan? Då ska du inte heller missa det här fina klippet!

Tack Kristina!


Roos Bottema

Ingenjör, vad gör egentligen en sådan? Vad innebär det att utbilda sig till ingenjör och vem börjar plugga till det? Roos läser till ingenjör i Lund och skriver bloggen "On the Road med Roos" här på Womengineer.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *