Frida Rosander

Published by Marie Ideström on

Genom de val jag har gjort så har jag träffat många spännande personer, fått delta i roliga tillställningar och lagt en god grund inför arbetslivet.

Frida Rosander

Hej Frida! Du läste till civilingenjör på Linköpings universitet. Varför valde du Linköping?
För mig var det viktigt att ha möjligheten att studera utomlands ett år. Jag jämförde de större universitetens hemsidor, då framförallt hur enkelt hittad informationen om utlandsstudier var, och Linköpings universitets hemsida var den som var enklast att navigera.

Vilket är ditt bästa minne från studenttiden? 
Det är svårt att välja ett bästa minne, så jag får svara att alla minnen som har med utlandsåret i Chile hör till mina bästa minnen. Jag minns mycket väl nervositeten, förberedelserna och förväntningarna inför utlandsåret. Tiden i Chile var både äventyrlig och lärorik, och att komma hem och få träffa alla gamla studiekamrater igen var fantastiskt.

Om du skulle börja om på utbildningen, skulle du göra något annorlunda?
Om jag kulle böra om utbildningen skulle jag förmodligen göra i princip samma val igen. Jag är väldigt nöjd med att ha varit sektionsaktiv, resan till Chile och mitt val av masterkurser. Genom de valen jag har gjort har jag träffat många spännande personer, fått delta vid roliga tillställningar och lagt en god grund inför arbetslivet.

Just nu jobbar du på Patent- och registreringsverket, det låter jättespännande! Vad gör man där som ingenjör? 
På Patent- och registreringsverket analyserar jag tekniken i patentansökningarna och tar reda på om den redan är känd eller inte. Det är ett mångsidigt arbete med uppgifter som att läsa stora mängder texter inom relevant teknikområde (patentlitteratur, vetenskapliga artiklar, hemsidor etc), extrahera sökt information, skriva argumenterande svar, kontakta kunder och mycket mer. I arbetet är det viktigt att man förstår tekniken i patentansökningarna så ingenjörskunskaperna används varje dag.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete? 
Jag valde att göra min master inom medicinsk teknik, vilket också är det teknikområde jag nu arbetar med. Så varje dag läser jag texter om olika medicinsktekniska uppfinningar; en god grund i matematik och fysik samt kunskaper om fysiologi och medicinsk teknik är en förutsättning för att jag ska klara mitt arbete.

Hur ser ditt drömjobb ut? 
På mitt drömjobb arbetar jag med hela innovationsprocessen. Jag kanske lär ut om innovation och immaterialrätt, eller så arbetar jag med att driva dessa frågor i en innovativ miljö.

Vad gör du helst på fritiden?
För att koppla av tappar jag upp en varmt bad, tittar på dokumentärer eller äter lakrits. Men språk och resor är annars ett stort intresse som jag försöker kultivera när möjighet ges.

Och slutligen, vad händer till helgen?
I helgen kommer min pojkvän till Stockholm. På agendan står att äta choklad, se på äventyrsfilm med pirater, äta på restaurang och springa bort all den uppätna chokladen.

Tack för din medverkan och lycka till!

[Intervjun skapades den 7 mars, 2015]


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *