Elin Lydahl

Published by Roos Bottema on

Elin Lydahl är VD för Tom Tits Experiment i Stockholm. Du kanske har varit där? När man frågar Elin att beskriva Tom Tits säger hon att det är ”ett av Sveriges ledande vetenskapsmuseum. För att skapa en attraktiv och interaktiv miljö jobbar vi tillsammans med ingenjörer, forskare, konstnärer, pedagoger och många andra människor. Det som är så härligt med Tom Tits är att det är ett stort hållbarhetsprojekt utifrån agenda 2030. Vi jobbar med många utav målen utifrån de sociala aspekterna och lärandet om de miljömässiga aspekterna.” Under sin studietid på KTH undervisade Elin gymnasieelever vilket har väckt en passion för människan, beteendet och lärandet i henne. Hon älskar att ser lyckan när någon förstår. Den lyckan ser hon på Tom Tits hela tiden när barnen och föräldrar jobbar med de olika experimenten.

Att jobba med miljöfrågor har alltid varit viktigt för Elin, vilket är en av anledningarna till varför hon läste miljöteknik på KTH. Hennes stora miljöintresse gjorde att hon gillade värderingen och balansen mellan det klassiska ingenjörsyrket och de något mjukare ämnen utifrån samhällsplanering och juridik som hon hittade på miljöteknik. Men beslutet att bli ingenjör var mer ett taktiskt val än ett väldigt genomtänkt. ”Jag valde natur på gymnasiet eftersom jag inte visste vad jag ville. Natur var det enda som gjorde att man kunde välja vad som helst efteråt. När jag sedan blev klar valde jag ingenjör faktiskt lite av samma orsak, jag visste inte vad jag ville” 

Det som är så bra med Tom Tits, är att vetenskapen blir tillgänglig för alla. Enligt Elin är det superviktigt att sluta betrakta de tekniska ämnen som svåra i skolan. ”Det tillåts att prata om matte, fysik och kemi som svåra ämne. Man skulle aldrig säga så om till exempel svenska. Men matte, det kan till och med studievägledare står och prata om att det här är ett svårt ämne. För mig var historia jättesvår.” Genom kluriga gåtor, roliga experiment och lekfulla installationer bidrar Tom Tits till att ta bort det här stigmat som naturvetenskapliga ämnen ofta har. Elin berättar att de jobbar hårt för att alla experiment ska vara inkluderande för alla, oavsett kön eller bakgrund. Det ska inte finnas någon ”pojkstation” och tröskeln till alla experiment ska vara så pass låg att någon som inte behärskar svenska jättebra också ska kunna ta sig an experimentet.

På frågan om hon alltid har velat bli VD svarar Elin att hon är en ”person som aldrig har haft någon femårsplan i hela sitt liv”. Att bli chef har inte varit något hon strävade efter men det är en position som hon trivs väldigt bra i. En egenskap som hon tror är väldigt viktig att ha som chef är att våga säga ”det är så här vi ska jobba” och att kunna förklara varför det är så teamet ska jobba. Hon tror att det ligger i ingenjörens tankesätt att kunna bryta ner en plan i väldigt tydliga och konkreta steg, vilket gör att många ingenjörer hamnar i ledande positioner. 

Trots att hon själv inte tänkte allt för långt fram när hon pluggade eller gick i gymnasiet ger Elin tipset att försöka lista ut var ens talanger ligger och vad man verkligen tycker om. Tycker du att det är svårt att känna efter vad du vill? Du kanske kan börja att upptäcka det på Tom Tits!


Roos Bottema

Ingenjör, vad gör egentligen en sådan? Vad innebär det att utbilda sig till ingenjör och vem börjar plugga till det? Roos läser till ingenjör i Lund och skriver bloggen "On the Road med Roos" här på Womengineer.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *