Att vara del av detta tycker jag är både spännande, intressant och utvecklande och det är också det jag vill hålla på med i framtiden.

Hej Carolina! Du har läst Väg- och vattenbyggnadsteknik med inriktning industriell ekonomi vid KTH. Hur var det och varför valde du den utbildningen?
Under gymnasietiden kom jag i kontakt med en kvinnlig civilingenjör och som hade läst just väg och vattenbyggnadsteknik. Jag fick då möjlighet att praktisera hos henne några veckor, även om jag innan hade ett intresse till de tekniska utbildningarna så var det i samband med praktiken som mitt intresse för branschen och utbildningen började växa fram. I slutet av gymnasiet skulle jag även skriva en fördjupad uppsats där mitt val landade på Västkustbanans framfart och jag kom återigen i kontakt med och fick fördjupad insikt i arbetsuppgifterna som en civilingenjör kunde ha. Jag lockades av variationen av arbetsuppgifter tillsammans med teknikdelarna och möjligheten att både vara nära eller ute i produktion samt vara med i planeringen av projekt och de utmaningar som det bestod utav.

Vilket är ditt bästa studentminne?
Det finns såklart otroligt många minnen. Det är en period i livet då man ställs inför många nya händelser. Alltifrån att flytta hemifrån och klara sig själv, träffa nya människor och knyta kontakter, där många vänner är kvar i vänskapskretsen än idag. Man får även vara med om roliga studentupptåg och ta ansvar för studierna. Under denna tid träffade jag även min man vilket såklart måste vara mitt bästa studentminne då vi har 2 barn tillsammans.

Tittar man i Stockholmsområdet som är den geografi som jag är verksam inom så finns det otroliga expansionsplaner både vad gäller infrastruktursatsningar och bostadsbyggandet.

Har du något tips till de som inte vet vad de ska göra efter gymnasiet?
– Prata med olika personer i sin närhet och be dem berätta om deras karriär samt fundera
kring om dessa beskrivningar skulle kunna passa en själv.
– Fundera och visualisera kring hur de vill se sig själva 10 till 15 år framåt i tiden för
att både utesluta vissa val och komma närmre sin målbild.
– Besöka olika arbetsmarknadsdagar som genomförs på högskolorna och ta reda på vad man kan
arbeta med och vilka utbildningar som är en naturlig väg för respektive yrkesområde.

Kvinnan jag träffade under gymnasietiden har varit en förebild för mig i olika skeden även om jag inte har varit i kontakt med henne sedan min studietid

Idag är du arbetschef på Svevia. Berätta lite om vad det innebär!
Jag är ansvarig för en anläggningsavdelning i Stockholm. I min roll innebär det att jag ansvarar för hela affärskedjan från kalkyl, till genomförande och garantiåtaganden. Till hjälp har jag såklart kalkylatorer, inköpare, projektchefer, produktionschefer, arbetsledare, projektingenjörer och yrkesarbetare med flera. Jag beslutar vilka projekt vi lämnar anbud på, resursätter projekten tillsammans med projektcheferna samt leder arbetschefsområdets ledningsgrupp där vi bl.a. sätter och följer upp mål och planerar verksamheten.

Min roll för också med sig ett personalansvar, vilket innebär att jag rekryterar nya medarbetare, är ekonomiskt ansvarig för gruppen, är med och driver verksamheten framåt och tar ansvar för förbättringsarbetet inom gruppen. Jag ansvarar även för informationsspridning uppåt och nedåt i verksamheten och fungerar som länk mellan den högre ledningen och projekten. Jag sitter även med i regionens ledningsgrupp.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Variationen av arbetsuppgifter, möjligheten att påverka samt att se mina medarbetare växa och utvecklas.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?
Byggbranschen har mycket att erbjuda både vad gäller projekt och tjänster. Tittar man i Stockholmsområdet som är den geografi som jag är verksam inom så finns det otroliga expansionsplaner både vad gäller infrastruktursatsningar och bostadsbyggandet. Att vara en del av detta tycker jag är både spännande, intressant och utvecklande och det är också det jag vill hålla på med i framtiden. Jag har inget direkt drömprojekt utan tycker om omväxlingen mellan större och mindre uppdrag

Har du någon kvinnlig förebild i ditt liv?
Kvinnan jag träffade under gymnasietiden har varit en förebild för mig i olika skeden även om jag inte har varit i kontakt med henne sedan min studietid. Sen har jag även haft möjlighet att arbeta med duktiga kvinnliga kollegor, chefer och beställare som både coachat och på olika vis banat väg och inspirerat mig under min karriär. Några utav dem är Carina Lind, Helena Sandström och Inger Olsson.

Tack Carolina för din medverkan!

[Intervjun skapades den 28 augusti, 2017]


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *