Det roligaste i mitt jobb är kund- och medarbetarkontakten och att driva de riktigt komplexa uppdragen både i Sverige och utomlands.

Hej Saira! Vad var det som lockade dig till att bli elingenjör?
Jag är född och uppvuxen i Trollhättan som har en historia inom elkraft och energi och där Vattenfall har varit med och format staden. Exempelvis byggdes Sveriges första vattenkraftstation i Trollhättan och den första stamnätslinjen byggdes mellan Trollhättan och Västerås. Vattenfall har alltid haft stort inflytande både i skolorna och i yrkeslivet.
När jag gick i 8:an blev tjejerna i vår skola erbjudna att gå en teknikkurs i två veckor under sommarlovet där vi erbjöds 50 kr per dag (vilket var mkt på tidiga 90-talet, speciellt för mig som kom från en arbetarfamilj). Under teknikkursen fick vi en introduktion om de olika tekniska gymnasielinjerna. Intresset smög sig på efter den kursen skulle jag tro. Sedan har jag alltid dragits mer till de naturvetenskapliga ämnena än de samhällsvetenskapliga.

När jag gick i 8:an blev tjejerna i vår skola erbjudna att gå en teknikkurs i två veckor under sommarlovet

Berätta lite om att läsa elektroteknik! Hur var det och vad ingick i utbildningen?
När jag väl började på högskolan kändes det helt rätt. Första åren var det mer fokus på matte och elteknik medan tredje året var det mer inriktat mot högre spänning och konkreta ämnen. Jag gick en sk COOP utbildning vilket innebar att vi varvade studier med jobb, efter att ha läst tre läsperioder fick man jobba två sedan läsa tre och jobba två osv. På så sätt blev vi introducerade till yrkeslivet redan under studietiden och jag fick chansen att jobba som elmontör på Vattenfall samt elektriker på Saab Automobile.

Vilket är ditt bästa studentminne?
Vet inte om jag kan plocka ut något enskilt, men just att varva studierna med arbete var lärorikt och kul. Man utvecklades och fick lära sig yrket från grunden.

I början av din karriär arbetade du som elkraftskonsult. Vad innebär det?
Som elkraftskonsult jobbade jag med stationsprojektering, allt från att ta fram förstudier, förfrågningsunderlag, mekanisk konstruktion, upphandling och projektledning av transformatorstationer 40-400 kV. Jag drev projekt både i Sverige och utomlands.

Idag är du regionschef inom kraftsystem på Sweco. Spännande, hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?
Den ena dagen är inte den andra lik. Jag ansvarar för ca 150 medarbetare och 10 gruppchefer utspridda från Malmö i söder till Gällivare i norr vilket innebär resor flera dagar i veckan. Ca 20 % av vår omsättning innefattar utlandsuppdrag vilket gör att det blir en hel del resor utomlands också. Mycket handlar om att ta beslut och lösa problem, både i operativa och strategiska frågor både internt och externt.

Du har blivit nominerad till Årets Kraftkvinna, grattis! Varför tror du att du är en av de nominerade till denna utmärkelse?
Jag hoppas och tror att jag är en omtyckt ledare och förebild för många inom energibranschen, så det är en ära att få bli nominerad till Årets Kraftkvinna 2017. Jag har jobbat för en mer jämställd arbetsplats för både mig själv och min organisation vilket har gett synliga resultat.

Jag har jobbat för en mer jämställd arbetsplats för både mig själv och min organisation vilket har gett synliga resultat

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Förtroendet jag får av mina medarbetare och kunder samt att få driva verksamheten självständigt med stort ansvar. Organisationen är inte toppstyrd, utan varje enhet är själv ansvariga över sina affärer. Det roligaste i mitt jobb är kund- och medarbetarkontakten och att driva de riktigt komplexa uppdragen både i Sverige och utomlands.

Om du skulle ge dig själv som gymnasieelev något råd om framtiden, vad skulle det vara?
Våga vara dig själv och var stolt!

Vad har du för drömmar för framtiden?
Jag har höga ambitioner för framtiden men känner samtidigt att jag lever mitt drömliv idag och så har jag alltid känt i alla lägen vilket jag tror har varit en framgångsfaktor för mig.

Till sist, har du någon kvinnlig förebild som du vill lyfta fram?
Jag har ingen enskild förebild men många personer i min omgivning och familj inspirerar mig på olika sätt.

Tack Saira för din medverkan!

[Intervjun skapades den 19 september 2017]


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *