SAMMANFATTNING: TEKNISK KUNSKAP ÄR EN DEMOKRATIFRÅGA

Distansundervisning har det senaste året blivit vardag för Sveriges skolor. En utmaning det har fört med sig är de minskade möjligheterna för elever att exponeras för teknik och praktiska tillämpningar av all den teoretiska kunskap de får i skolan.

För sjunde året i rad har Womengineer därför uppmanat Sveriges högstadie- och gymnasieskolor att ta chansen att anmäla sina tjejer och icke-binära till IGEday. I år bidrog 281 skolor i Sverige med totalt 1273 anmälda elever som den 26 mars fick chans att, såväl digitalt som fysiskt, besöka 53 teknikföretag runtom i Sverige.

För att belysa de drivkrafter som påverkar deltagarna i IGEday och deras möjlighet att utforska sitt teknikintresse, har vi skapat en utvärderingsrapport.

Underlaget baseras på en kvantitativ enkätundersökning som alla medverkande har fått besvara efter årets IGEday. Totalt samlades 544 svar in från deltagarna (motsvarande 42% av totala antalet), samt 43 svar från företagen (motsvarande 81% av totala antalet).

I rapporten drar vi bland annat slutsatsen att finns ett värde i att kontextualisera teorin som lärs ut i skolan, inte minst för tjejer och icke-binära. Att det finns en framtid för den som kan programmera har nog alla förstått, men vilken faktisk nytta programmering möjliggör är inte alltid tydligt.

IGEday gör det fluffiga yrket ‘ingenjör’ greppbart och lyfter därmed fram yrkesvalet som ett reellt alternativ för alla.