HOW TO INSPIRE GIRLS TO PURSUE ENGINEERING – A PRACTICAL GUIDE FOR SWEDISH COMPANIES AND ORGANIZATIONS

Våren 2019 arrangerades IGEday för femte gången. Men det var först nu vi insåg vilken enorm potentiell kunskapskälla eventet är. Totalt deltog 1869 tekniknyfikna tjejer/icke-binära och 110 teknikbolag på över 140 platser runt om i Sverige i syfte att mötas och lära känna varandra.

Vilka slutsatser är möjligt att dra utifrån det här unika upplägget? Vi beslöt oss för att skicka ut en enkät till alla deltagande tjejer och företag efter avslutat IGEday och där ställde vi alla våra frågor. Rapporten tog vi sen under armen och åkte till Almedalen sommaren 2019 för att dela med oss av om våra upptäckter.