“NÄR JAG BÖRJADE PÅ KTH VAR JAG LIVRÄDD FÖR DE MER TEKNISKA KURSERNA.”

När jag började på KTH var jag livrädd för de mer tekniska ämnena och valde media för att det var så tvärvetenskapligt. Efter något år in i utbildningen upptäckte jag att mattekurserna var de som jag uppskattade mest och ångrade att jag genom mitt val av program valt bort teknikämnena. Dessutom började jag att skriva för en tidning om samhällsbyggnad och fick möta utexaminerade samhällsbyggare som hade roliga och viktiga jobb som inspirerade mig.

Läs mer om Ingrids tankar här!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *