Superkargören William Chalmers (1748–1811) hade skapat en större förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bl a Kina, under senare delen av 1700-talet. Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en Slöjde-Skole för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. “Chalmersska Slöjdskolan”, som invigdes i Göteborg den 5 november 1829, blev upphovet till dagens tekniska högskola.

Chalmers är den enda högskola i Sverige som bär ett personnamn. Emblemet Avancez bildar tillsammans med logotypen, högskolans varumärke. Emblemet har sitt ursprung i donatorn William Chalmers sigill.

Läs mer om Chalmers här!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *