För ett par veckor sen fick ytterligare tre kvinnor ta emot nobelpriset i fysik och kemi. Därmed ansluter de den lilla grupp kvinnor som tillsammans utgör 2,8% av alla de 400 nobelpris inom fysik och kemi som utdelats sedan starten 1895.

  • 215 personer har tilldelats nobelpriset i fysik, varav 4 kvinnor.
  • 185 personer har tilldelats nobelpriset i kemi, varav 7 kvinnor.

UNESCOs rapport “Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM)” understryker det uppenbara, att sådana enorma skillnader och ojämlikheter inte uppstår av en slump.

Liksom att den kvinnliga minoriteten bland nobelpristagare är resultatet av en mängd anledningar, går det också att resonera kring skälen till att det fortfarande råder brist på kvinnor i ingenjörskåren i stort. Enligt IVAs rapport Teknisk Obalans bestod Sveriges ingenjörskår 2016 av 23,5% kvinnor, vilket även är signifikativt för stora delar av världen. Resultatet av en så stor obalans är att kvinnorna faktiskt blir den största outnyttjade delen av befolkningen när det gäller att skapa lösningar för att förbättra liv och generera inkluderande, hållbar tillväxt som gynnar alla.

UNESCOs rapport menar att vi bland annat måste stimulera intresset från de tidigaste åren, bekämpa stereotyper, utbilda lärare till att uppmuntra flickor att fortsätta med karriärer inom teknik och utveckla läroplaner som tar hänsyn till både flickor och pojkar.

Womengineer vill också understryka näringslivet som en nyckelspelare för att uppmuntra flickor till en karriär inom teknik.

Varje år sedan 2015 demonstrerar IGEday att själva antitesen av den gamla ingenjörsstereotypen redan finns där ute och löser problem.

Av deltagarna i IGEday 2019 svarade 80% att de hade blivit mer intresserade av ingenjörsyrket efter IGEday.

Så bjud in tekniknyfikna tjejer till din arbetsplats och visa dem hur verkligheten ser ut på riktigt! Förutom att du på riktigt bidrar till förutsättningarna att skapa lösningar för att förbättra liv, så är det förstås också en chans för ditt företag att redan nu attrahera morgondagens ingenjörer.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *