teachforsweden-01

Womengineer ser fram emot ett nytt samarbete med den ideella organisationen Teach for Sweden, som jobbar för en likvärdig skola. Med hjälp av våra delade värderingar hoppas vi kunna hjälpa varandra att nå ut till våra respektive målgrupper och ta oss närmare våra mål.

Det är alltid uppskattat när organisationer söker samarbete med oss på Womengineer och vi tillsammans kan utarbeta en plan för att hjälpa varandra. Vi är därför glada att meddela att vi nu inleder ett nytt samarbete med Teach for Sweden, en ideell organisation som jobbar för att alla barn ska ha tillgång till en likvärdig skola. De arbetar även för större mångfald, kunskap och kreativitet i klassrummet.

Vi på Womengineer är övertygade om att detta samarbete kommer att vara givande för bägge parter och ser bland annat fram emot att kunna ta hjälp av Teach for Swedens etablerade kontaktnätverk bland högstadieelever för att nå ut till fler inom vår målgrupp. Vi hoppas även via detta sprida ytterligare vetskap om IGEday. Teach for Sweden kommer även att gästblogga för att introducera läsare till fler alternativ efter en civilingenjörsexamen och nå ut med information om sitt ledarskapsprogram och mentorskapsprojekt.

Aroshine Munasinghe, näringslivsansvarig på Womengineer, utvecklar: ”Jag tror att samarbetet med Teach for Sweden kommer vara otroligt framgångsrikt för båda parter då vi delar både värderingar, transparens och seriositet i jämställdhetsarbetet.”

Vi på Womengineer ser fram emot att tillsammans med Teach for Sweden ta jämställdhetsarbetet till nya längder och komma ytterligare ett steg närmre 50-50 målet.

Kontakt:

Johanna Öjeling, Projektledare, johanna@womengineer.org, +46 73 030 17 49

Aroshine Munasinghe, Näringslivsansvarig, aroshine@womengineer.org, +46 73 720 91 66

Web: https://womengineer.org/

Womengineer

Womengineer är en ideell organisation som arbetar för att öka andelen tjejer på tekniska utbildningar. Målet är att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga, eftersom en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en ökad välfärd för Sverige.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *